Carry back-systeem voor de landbouw: dit moet je weten

Ils Caestecker
Zakelijk-juridisch advies

Voor land- en tuinbouwbedrijven zijn inkomensschommelingen van meer dan 25% eerder regel dan uitzondering. De grootste boosdoener: extreme weersomstandigheden. Zo was de droge zomer van 2018 er een voor de geschiedenisboeken.

Het basisprincipe: verlies en winst verrekenen

Beroepsverliezen kunnen in het huidig stelstel van carry forward (voorwaartse verliesaanrekening) aangerekend worden op toekomstige winsten. Hierdoor dalen je belastingen in toekomstige jaren. Hoeveel je juist kan benutten, hangt dus af van je behaalde winsten in de volgende jaren. Winstschommelingen kunnen er dan ook voor zorgen dat verliezen niet snel gerecupereerd worden.

De federale regering zette daarom een carry back-regeling op papier. Concreet mag je een fiscaal verlies van een boekjaar verrekenen met de winst van de drie voorafgaande boekjaren, te beginnen met het oudste. Daardoor krijg je (een deel van) eerder betaalde belastingen terug, wat je financiële ademruimte geeft.

Daar hangen wel voorwaarden aan vast, zoals:

  • De regeling staat enkel open voor (bepaalde) land- en tuinbouwbedrijven (met en zonder vennootschap).
  • Enkel verliezen ten gevolge van teeltschade veroorzaakt door extreme weersomstandigheden komen in aanmerking voor achterwaartse verliesaanrekening. Een omzetdaling is niet voldoende.
  • Deze verliezen worden beperkt tot het bedrag van de schade. Voor de praktische uitwerking hiervan moet nog een samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en het gewest gesloten worden.
  • Je kiest voor de carry back-regeling. Het eventuele saldo is niet verloren, maar wordt meegenomen in de voorwaartse verliesverrekening.

 

Het nieuwe systeem geldt al voor aanslagjaar 2019. Leed je in 2018 door de extreme droogte verlies? Dan kan je die al dit jaar compenseren.

De carry back-regeling in de praktijk: een voorbeeld

Door de droge zomer sloot je 2018 af met een verlies van 25.000 euro. De vastgestelde schade bedraagt 30.000 euro. In de boekjaren 2017, 2016 en 2015 haalde je telkens 15.000 euro winst. Dankzij de carry back-regeling kan je ervoor kiezen om het verlies te verdelen over het verleden: 15.000 euro voor 2015 en 10.000 euro voor 2016. Voor 2015 krijg je dus al je betaalde belastingen terug, voor 2016 herberekent de fiscus je verschuldigde belasting op een winst van 5.000 euro. Het verschil in belasting krijg je terug.

 

Opgelet: het nieuwe systeem verandert niets aan de volgorde. Beroepsverliezen verrekent u eerst met je andere beroepsinkomsten en met die van je echtgenoot. Het saldo komt automatisch in aanmerking voor de huidige carry forward-regel. Voor welbepaalde verliezen kan je echter kiezen voor de carry back-regeling, een bijkomende regeling enkel voor de landbouwsector.

Vragen over de carry back-regeling?

Contacteer het SBB-kantoor in je buurt. Onze experten helpen je graag op weg.