Verlaagd btw-tarief afbraak en heropbouw: bijkomende verduidelijkingen

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Een aantal bijkomende verduidelijkingen

De nieuwe circulaire en de bijkomende toelichting bieden ons een antwoord op een aantal praktische vragen die er nog waren. Enkele voorbeelden: 

De bijgebouwen en tuinaanleg genieten het verlaagd btw-tarief bij de verkoop van een heropgerichte woning wanneer deze kosten zijn inbegrepen in de maatstaf van heffing van de levering. Het gaat hier meer bepaald over paden, perken, tuinen en afsluitingen. Het is momenteel onzeker of onder- en bovengrondse parkeerplaatsen hier ook onder vallen. Voor zwembaden moet sowieso 21% btw gerekend worden.

Bovenop de afbraak en heropbouw van een woning kan ook de afwerking van het heropgericht gebouw door de bouwheer het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten. Hier worden bedoeld de werken in onroerende staat die je verricht nadat je de woning in gebruik hebt genomen. Dit kan echter niet onbeperkt.

Verder is de maatregel van toepassing op de afbraak en wederopbouw van de enige en hoofdzakelijk eigen woning. Zo hoef je geen rekening te houden met andere woningen waarvan je de blote eigendom (niet volle eigendom) verkrijgt door erfopvolging. Bij verkrijging van blote eigendom door schenking is er wel een probleem. 

Verder worden nog voorbeelden gegeven van ‘overmacht’ wanneer de voorwaarden voor het 6%-tarief na ingebruikname niet meer voldaan zijn: erfopvolging, echtscheiding, medische redenen, verhuis om professionele doeleinden en brand.

Daarnaast is er bevestigd dat de oppervlakte van een kelder of zolder enkel meetellen voor de berekening van oppervlaktevoorwaarde van 200m2 wanneer ze zijn ontworpen voor huisvestiging of als woongedeelte zijn ingericht. Wat op het plan van de architect staat is ‘ondergeschikt’ ten opzichte van het werkelijke gebruik. 

Voor wat betreft opstalrechten die worden toegekend aan een bouwpromotoren is het niet van belang of er een zakelijk recht is toegekend aan de bouwpromotor. Zodra je als bouwpromotor het recht hebt een gebouw af te breken, kom je in aanmerking om het gebouw aan 6% btw te verkopen. De bouwpromotor moet wel het gebouw zelf afbreken of laten afbreken. Een doorrekening van de afbraakkost aan hem door de grondeigenaar is niet voldoende. 

 

Opgelet!

Voor projecten inzake afbraak en heropbouw die zijn aangevangen vóór 1 januari 2021 kan de vereiste verklaring nog worden ingediend bij de administratie tot 31 maart 2021. Indien je dit niet doet, dan kan je het verlaagd btw-tarief van 6% niet meer genieten.

 
‘A matter of facts’

Het is belangrijk om bij de aanvang van je project stil te staan bij alle voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Deze voorwaarden hebben een sociale insteek waardoor het moeilijk is om deze maatregel te genieten. Bovendien mag je je niet te snel baseren op een voorbeeld uit de genoemde circulaire door deze toe te passen op je eigen situatie.

 

Meer informatie?

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor het 6% tarief en wat je hiervoor juist allemaal in orde moet brengen? Neem contact op met het SBB-kantoor in je buurt. Onze btw-adviseurs begeleiden je van a tot z.