Opgelet! Je mag niet zomaar een bewakingsdienst organiseren aan de ingang van je zaak

Isabel Dillen

Wat zijn bewakingsactiviteiten?

Als handelaar bepaal je zelf op welke manier jij de veiligheidsmaatregelen concreet implementeert. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van technische middelen om de bezetting van de winkel te meten, door aan te duiden wanneer een klant de winkel mag betreden of door bijvoorbeeld beroep te doen op een bewakingsonderneming.

Kies je er voor om de naleving van de veiligheidsregels te controleren via het inzetten van personen voor het uitvoeren van specifieke en doelgerichte controles, dan is er sprake van bewakingsactiviteiten.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • De controle op de klantenstroom bij de ingang van de winkels;
  • De controle op de toegang tot de parking;
  • De controle op de naleving van social distancing.

 

Wie mag bewakingsactiviteiten uitvoeren?

Enkel bewakingsfirma’s of interne bewakingsdiensten vergund door de Minister van Binnenlandse Zaken en bewakingsagenten die houder zijn van een identificatiekaart afgeleverd door de FOD Binnenlandse Zaken kunnen in België bewakingsactiviteiten uitoefenen.

Let dus op welke taken je jouw personeel oplegt en organiseer geen bewakingsactiviteiten op een structurele manier tenzij wanneer deze personeelsleden deel uitmaken van jouw interne bewakingsdienst.

Beschik je niet over een interne bewakingsdienst dan kan jouw personeel tijdens de uitvoering van zijn gewone taken nog wel bijdragen tot het naleven van de preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld door klanten te wijzen op de verplichte afstand die zij dienen te respecteren. Ga je een personeelslid echter taken toebedelen die louter bestaan in het controleren van personen (bijvoorbeeld door de toegang tot jouw winkel te weigeren) dan treedt dit personeelslid op als bewakingsagent. Dat is dus maar mogelijk wanneer je beschikt over een interne bewakingsdienst (met de vereiste vergunningen).

 

Organiseer je een (niet-vergunde) bewakingsdienst en wordt deze overtreding van de wet vastgesteld door de overheid dan kan een boeteprocedure tegen jou opgestart worden.

Meer weten?

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Binnenlandse Zaken.