Belastingvermindering voor een laadstation: uitsluitend groene stroom?

Anne-Lise Verhelst

Investeer je als particulier in een laadstation aan je eigen privéwoning, dan kan je genieten van een federale belastingvermindering. De uitgaven voor de aankoop, de plaatsing, de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie, alsook de keuring ervan, kunnen genieten van deze vermindering.

Per laadstation en per belastingplichtige, wordt voor de volgende (grens)bedragen de belastingvermindering verleend:

 

Periode van betaling uitgaven Grensbedrag Percentage belastingvermindering
1 september 2021 t.e.m. 31 december 2021

€ 1.500

 

45%

 

1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022

€ 1.750

 

45%

 

1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023

 

 

 

€ 1.750 (unidirectioneel laadstation)

OF

€ 8.000 (bidirectioneel laadstation)

30%

 

 

 

 

1 januari 2024 t.e.m. 31 augustus 2024

 

 

 

€ 1.750 (unidirectioneel laadstation)

OF

€ 8.000 (bidirectioneel laadstation)

15%

 

 

 

 

De belastingvermindering kan je maar één keer genieten. Je mag de belastingvermindering dus nog niet gevraagd hebben voor een vorig belastbaar tijdperk.

De toepassing van deze belastingvermindering is verbonden aan enkele cumulatieve voorwaarden. De fiscus zet deze nog eens extra in de verf met een nieuwe circulaire. 

Let op, de fiscus benadrukt dat het laadstation uitsluitend groene stroom mag gebruiken om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering. Hoe bewijs je deze voorwaarde? Je hebt verschillende opties: 

  • ofwel wordt de stroom geleverd op basis van een overeenkomst met een stroomleverancier die er zich toe verbindt uitsluitend groene stroom te leveren die geproduceerd is op basis van hernieuwbare energiebronnen (een 100% groene stroom contract); 
  • ofwel wordt de stroom ter plaatse uitsluitend opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen); 
  • ofwel pas je een mix van beiden toe. 

De bewijsstukken (bijvoorbeeld een 100% groene stroom contract met je energieleverancier) moet je ter beschikking houden van de belastingadministratie.

Deze voorwaarde moet uiterlijk zijn vervuld op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van betaling. Het is ook op die datum dat je jouw domicilie moet hebben op dat adres.

Zelfstandige of vennootschap?

Deze voorwaarde geldt niet wanneer je vennootschap investeert in een laadstation of wanneer je als zelfstandige het laadstation beroepsmatig gebruikt en inbrengt in je kosten. Dan gelden er andere voorwaarden en kan je de investering zelfs fiscaal afschrijven tot 200% (of 150% vanaf 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024).