Asbestattest: vanaf 23 november verplicht voor gebouwen die dateren van voor 2001

Bij de verkoop van een gebouw of een woning gebouwd voor 2001 moet vanaf 23 november 2022 ook een asbestattest beschikbaar zijn. Dit attest wordt door de OVAM ingevoerd om alle aanwezige asbest in kaart te brengen en maakt deel uit van het plan om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken.

Tegen 2032 moet ook iedere gebouweigenaar van een gebouw of woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders.

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest wordt opgesteld door een erkend asbestdeskundige volgens een vastgestelde methodiek. Hierbij is er een rondgang ter plekke waarbij de mogelijke locaties en aanwezigheid van asbest worden geïnventariseerd. Ook de toestand waarin het asbest zich bevindt is een belangrijk criterium. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af.

Naast de informatie over de aanwezigheid van asbest in het gebouw, wordt ook afgetoetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Let wel op: dit asbestattest is 'een niet-destructief' inventaris. Er worden tijdens de rondgang geen muren of vloeren beschadigd om ingesloten asbest te vinden. Toch kunnen er in sommige gevallen wel kleine staalnames van verdachte materialen nodig zijn om zo via labo-analyse uitsluitstel te kunnen geven of ze asbesthoudend zijn of niet. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.

Hulp nodig van een expert?

Ontdek wat onze milieuadviseurs voor jou kunnen betekenen. Of neem contact op met een SBB-adviseur in je buurt.

Op de website van de OVAM vind je meer info over het attest, de erkende deskundigen en kan je ook een voorbeeldattest bekijken.

Jan Meykens
Jan Meykens
productmanager milieu