Aftrekbare kosten als zelfstandige: welke uitgaven breng je in?

De meeste uitgaven die je doet voor je onderneming geef je aan op je belastingbrief. Die beroepskosten kan je aftrekken van je brutowinst. Het resultaat is je nettoberoepsinkomen, waarop je wordt belast. Hoe meer kosten je maakt voor je zaak, hoe minder belastingen je betaalt. Welke kosten je precies kan inbrengen, vind je in dit overzicht.

In één minuut legt SBB-starterscoördinator Nathalie je uit welke kosten je mag inbrengen, welke niet en welke gedeeltelijk.

Droom je van een eigen zaak, maar vrees je het totale kostenplaatje? Met de starterscalculator simuleer je de financiële haalbaarheid van je plannen, nog voordat je effectief van start gaat. Zo kom je goed voorbereid aan de start.

Start je berekening

 

De voorwaarden

Je maakt de kost om inkomsten te verwerven voor je zaak. Gemengde uitgaven, die zowel voor privé- als professioneel gebruik zijn, kan je gedeeltelijk aangeven. Privéaankopen mag je nooit inbrengen. Zorg dat je altijd een rekening, factuur of ander bewijsmateriaal hebt. Hierop staat ook wanneer je de aankoop deed. De uitgaven moeten immers gedaan of gedragen zijn in het jaar waarin je de inkomsten verwerft.

Volledig aftrekbare kosten

Kosten binnen je onderneming zijn 100% aftrekbaar. Hierbij hoort onder meer het kantoormateriaal, sociale bijdragen en verzekeringen. Ook specifieke beroepskledij (bijvoorbeeld een doktersjas, veiligheidsschoenen of de schort van een slager) mag je ingeven. De kost van je boekhouder of accountant en je kosten voor je inschrijving in de KBO vallen ook onder deze categorie.

Als je een gedeelte van de woning gebruikt voor je zelfstandige activiteit, dan mag je kosten zoals onroerende voorheffing, verwarming en elektriciteit aftrekken in verhouding tot het beroepsmatig gebruik van de woning. Gebruik je een bureauruimte die 10% bedraagt van de oppervlakte van de woning, dan kunnen de kosten ook voor 10% ingebracht worden. 

Deels aftrekbare kosten

  • De aftrek van de aankoopprijs van een auto varieert tussen de 40 en 100%, afhankelijk van de CO2-uitstoot en de brandstof van de wagen. De regels  over de fiscale aftrekbaarheid van je autokosten lees je hier.
  • Professionele restaurantbezoeken zijn voor 69% aftrekbaar.
  • Geef je een receptie of zet je een klant in de bloemetjes? Dan kan je ook de helft ervan op je belastingaangifte aangeven.
     

Wanneer afschrijven?

Soms zijn aankopen investeringen: ze gaan meerdere jaren mee. In dat geval mag je ze enkele jaren deels aangeven.

Dit zijn de gebruikelijke afschrijvingspercentages per jaar:

  • Kantoor en gebouwen: 3%

  • Industriële gebouwen: 5%
  • Meubilair en machines: 10% - 20%
  • Voertuigen: 20%
  • Klein materiaal (smartphone, scanner, gereedschap): 33%

Klein materiaal is bijvoorbeeld na drie jaar afgeschreven. Dus een laptop van 1.200 euro geef je gedurende drie jaar voor 400 euro in.

 

Een forfaitaire aftrek

Als zelfstandige kan je kiezen voor een forfaitaire kostenaftrek. In dat geval wordt een vaststaand percentage van je brutowinst afgetrokken. Je hoeft dan geen bonnetjes of aankoopbewijzen bij te houden, maar je eindigt meestal met een lager bedrag dan wanneer je reële beroepskosten inbrengt. Wat voor jou de meest voordelige aanpak is, kom je te weten bij een boekhouder of accountant.

Droom je van een eigen zaak, maar vrees je het totale kostenplaatje? Met de starterscalculator simuleer je de financiële haalbaarheid van je plannen, nog voordat je effectief van start gaat. Zo kom je goed voorbereid aan de start.

Start je berekening

Caroline Delzongle
Caroline Delzongle
consultant accountancy & fiscaliteit