Afbraak en heropbouw aan 6%? Vergeet je niet aan te melden voor 31 maart 2021 bij lopende projecten!

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Melding maken

Je moet als bouwheer, alvorens de btw opeisbaar wordt met betrekking tot de werken waarvoor je het verlaagd btw-tarief van 6% wenst te genieten, een verklaring met bijlage indienen (via Myminfin). Normaliter moet dit dus gebeuren vóór het starten van de werken van afbraak en heropbouw, de btw is immers opeisbaar bij het uitreiken van de factuur.

Doe je dit niet, dan moet de factuur met 21% btw worden opgemaakt. Je kan nadien de btw niet ‘regulariseren’ tenzij bij overmacht (bijvoorbeeld ernstige ziekte van de bouwheer waardoor het voor hem niet mogelijk was de verklaring tijdig te doen) of een materiële fout (bijvoorbeeld de aangifte is ingediend maar is onvolledig of bevat onjuiste elementen).

Lopende projecten

Opgelet, voor projecten inzake afbraak en heropbouw die zijn aangevangen vóór 1 januari 2021 moet de vereiste verklaring bovendien worden ingediend ten laatste op 31 maart 2021. Indien je dit als bouwheer niet of te laat doet, verlies je je recht op het 6%-tarief voor je hele project, behoudens bij overmacht of een materiële fout. Dit geldt enkel wanneer je als bouwheer wilt genieten van het 6%-tarief op de aannemingswerken. Wil je genieten van de 6% op de verkoop van een heropgerichte woning, geldt deze deadline van 31 maart 2021 niet. 

 

Meer weten?

Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met het SBB-kantoor in je buurt. Onze collega's helpen je graag verder.