Jouw FAVV-factuur uitgelegd

Amelie Grammen
Accountancy & boekhouding

Basistarief 

Iedereen die één of meer activiteiten uitoefent die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, moet bijdragen aan de financiering van het FAVV, meer bepaald een jaarlijkse heffing per vestigingseenheid met “FAVV-activiteiten”. Het idee is dat iedereen bijdraagt en zorgt voor een solidaire spreiding van de kosten van het controleprogramma voor de totale Belgische voedselketen. Het basisbedrag voor de sector primaire productie bedraagt € 213,05 in 2022. 

Verminderd tarief bij gecertificeerde activiteiten 

Land- en tuinbouwbedrijven die vorig jaar een gecertificeerd autocontrolesysteem toepasten dat alle activiteiten van het bedrijf afdekte, hebben recht op een verminderd tarief bij de FAVV-factuur. Dit verminderd tarief zal bij een volledig dekkend autocontrolesysteem € 53,62 in 2022 bedragen. 

FAVV-gegevens wijzigen 

De FAVV-factuur is steeds opgemaakt met jouw bedrijfsgegevens zoals die in de databank van het FAVV zijn opgenomen. De diergegevens worden bijvoorbeeld automatisch doorgegeven door DGZ. Elke verandering van deze activiteit en elke nieuwe activiteit moet je melden bij het FAVV.  

Indien je het niet eens bent met de activiteitensector op je factuur, kan je dit nog laten aanpassen. Landbouwers die vorig jaar gemiddeld niet meer dan twee runderen in hun beslag hadden, zijn vrijgesteld van de FAVV-bijdrage. Als je denkt te kunnen genieten van een vrijstelling en je hebt toch een factuur ontvangen, neem dan best contact op met het contactcenter van het FAVV  via het nummer 02 211 99 00. 

Activiteiten stopzetten of overlaten 

Je moet de Provinciale Controle-Eenheid (PCE), waarvan je vestigingseenheid afhangt, verwittigen door middel van het registratieformulier. Je kan dit eveneens doen via de website www.foodweb.be. Zelfs als je de nodige stappen hebt ondernomen m.b.t. de KBO, moet je de stopzetting ook aan jouw PCE melden.  

In ieder geval blijf je de FAVV-heffing verschuldigd voor het jaar waarin de activiteit(en) werd(en) stopgezet en voor de eventuele andere activiteiten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen. De eventuele overnemer zal ambtshalve een factuur ontvangen met het starterstarief voor hetzelfde jaar.  

FAVV-aangifte 

Alle landbouwers die bij het FAVV gekend zijn met een hoofdactiviteit van de sector primaire productie, ontvangen automatisch een factuur van de FAVV-heffing en moeten dus geen aangifte indienen. Hiertoe behoren ook alle landbouwers of landbouwondernemingen die een hectarepremie ontvangen. Enkel operatoren waarvan de activiteit niet duidelijk geïdentificeerd is als activiteit binnen de sector of waarvoor verschillende activiteiten geregistreerd zijn, ontvangen een aangifteformulier. Zij moeten wel nog een FAVV-aangifte indienen. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over jouw FAVV-factuur of -aangifte kan je terecht in het SBB-kantoor in je buurt.