Land- of tuinbouwer? Samen werken we aan je toekomst

Vermogensplanning

SBB beseft als geen ander dat landbouwers veel van hun verdiensten in hun eigen bedrijf (grond, gebouwen, … ) hebben geïnvesteerd. Die waarde mag niet verloren gaan, zeker niet aan de fiscus door een onzorgvuldige planning van de bedrijfsoverdracht. Wij delen de zorg van onze klanten voor het bijeenhouden van hun patrimonium en begeleiden hen bij een succesvolle overdracht naar de volgende generatie. 

  • Schenking familiale ondernemingen
  • Simulaties voor schenk- en erfbelasting
  • Erfovereenkomsten
  • Huwelijkscontracten en aanpassingen aan het huwelijksvermogensstelsel
  • Samenlevingscontracten
  • Giften, schenkingen, testamenten en fideï-commissen
  • Schenking en overname van familiebedrijven
  • Optimalisatie van roerend en onroerend vermogen
  • Familiale controlestructuren (holdings, burgerlijke maatschappen, stichtingen …)