KRATOS: gratis advies voor nieuwe kansen

Geertrui Goyens
Zakelijk-juridisch advies

Het KRATOS-subsidiesysteem

Het KRATOS-beleid van de Vlaamse overheid heeft z’n wortels in het gewijzigde Europese plattelandsbeleid (PDPO III), dat tal van sectorwetgevingen bijstuurde. Denk maar aan het VLIF, de quota, het premiesysteem, of de beheerovereenkomsten en agromilieumaatregelen. Ook het subsidiebeleid veranderde. De overheid zette het KRATOS-subsidiesysteem op poten en duidde SBB aan als adviespartner.

Waar kunnen we je bij helpen?

Met de KRATOS-subsidies kan je SBB-ondersteuning aanvragen rond een aantal thema’s:

 • Bedrijfseconomisch advies met een ondernemingsplan

De bedrijfseconomische boekhouding blijft de spiegel van je bedrijf. De bespreking van het resultaat en de vergelijking met andere bedrijven laat je de sterke en zwakke punten van het bedrijf zien. Deze boekhouding is meteen ook een belangrijke basis om op elk sleutelmoment in de bedrijfsuitbouw (investering, overname, samenwerking, ... ) een ondernemingsplan op te maken. Dit berekent de haalbaarheid van de investering op financieel vlak maar ook de behoefte aan arbeid, grond, productierechten, mogelijke VLIF-steun of GLB-premies worden in een berekend plan gebundeld. Met een goed uitgewerkt ondernemingsplan kan je met een gerust hart en een sterk verhaal naar de bank stappen.

 • De impact van biodiversiteit en IHD/PAS weten

SBB verleent advies over de implicaties van nabijgelegen Natura 2000-gebieden op jouw landbouwbedrijf. We tonen je wat de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) betekenen voor een eventuele verlenging, uitbreiding of vernieuwing van je vergunning. Daarnaast onderzoeken we emissiereducerende maatregelen en bijhorende subsidies. Klanten die in aanmerking komen voor flankerend beleid zetten we op weg.

 • Je bedrijf optimaliseren voor premierechten GLB 

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) bracht voor jou een hele resem rand- en vergroeningsvoorwaarden mee. SBB helpt je door dit doolhof en biedt ook bijkomende diensten: we optimaliseren je premierechten en tonen je de kansen op het vlak van vergroening.

 • Je arbeidsveiligheid verhogen

Qua arbeidsongevallen is de land- en tuinbouwsector helaas een van de grootste risicogroepen. Om ongelukken terug te dringen, stellen we samen met jou een veiligheidsplan op met concrete richtlijnen en heldere adviezen.

 • Het energiebudget terugdringen

Snel stijgende energieprijzen nemen ongetwijfeld een stevige hap uit je budget. SBB helpt je kosten te reduceren door een energiesimulatie te maken op basis van jouw installaties. Die vergelijken we met de sectorgemiddelden, waarna we diepgaande besparingen en/of alternatieven voorstellen

Waarom SBB?

Vandaag begeleiden we al meer dan 9.000 land- en tuinbouwers met hun bedrijfsadministratie. Dankzij onze ervaring in jouw sector kan je rekenen op de juiste specialisten in (algemene) bedrijfsontwikkeling, de landbouwwetgeving, juridische kwesties en milieu- en mestproblematieken.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de adviesmodules.

Kom ik in aanmerking voor gratis advies?

Elke GLB-actieve land- of tuinbouwer kan advies aanvragen. Je kan over de volledige looptijd van Kratos (2016 tot 2020) over elke module maximaal 1 keer advies aanvragen. Enkel starters kunnen tweemaal advies aanvragen voor bedrijfseconomisch advies met een ondernemingsplan (modules 1 en 2). De modules die je al hebt aangevraagd in Kratos 1 of 2, kan je dus niet nogmaals aanvragen in Kratos 3, tenzij je starter bent. Opgelet! Het aantal adviesdossiers is beperkt.

Hoe vraag ik één of meerdere modules aan?

Contacteer het SBB-kantoor in je buurt om samen de aanvraag in orde te brengen via het e-loket.

Hoe verloopt een advies?

 1. Nadat je je aanvraag in het e-loket hebt ingediend, wordt deze besteld.
 2. SBB geeft advies over de adviesmodule van je keuze, op maat van jouw bedrijf.
 3. Voor alle adviesmodules, uitgezonderd module 4 (vergroening), moeten wij een plaatsbezoek en een rondgang op het bedrijf doen om de individuele bedrijfssituatie te kennen.
 4. Vervolgens maakt de SBB-adviseur een adviesrapport op, dat je op papier of digitaal moet ondertekenen. De maximumtermijn voor het afleveren van het advies is 4 maanden voor bedrijfseconomisch advies met een ondernemingsplan (modules 1 en 2) en 3 maanden voor de andere modules.
 5. De adviesverlening is volledig gratis voor je als landbouwer. De betaling van de adviesverlening valt binnen het kader van de overheidsopdracht wat betekent dat de overheid SBB uitbetaalt.
   

Meer info? Contacteer een specialist in je buurt

De kans is uiteraard reëel dat je wil werken rond meerdere thema’s. Dat is uiteraard mogelijk. Voor de precieze voorwaarden en werkwijze helpt een SBB-adviseur in een kantoor in jouw buurt je graag verder!

Logo

Blijft op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief voor land- en tuinbouw

Een helder overzicht van essentieel ondernemingsnieuws, handige inzichten en inspirerende ondernemersverhalen: dat is, in een notendop, onze nieuwsbrief SBB Meteen mee.