Ecoregeling aanbreng van stalmest: neem foto's via de Agrilens app

In het nieuwe GLB van 2023 zijn er verschillende vrijwillige verbintenissen waar je als landbouwer kan aan deelnemen. De ecoregeling verhogen van effectief organisch koolstofgehalte van bouwland via aanbreng van producten met een hoog koolstofgehalte is daar eentje van. Voor deze maatregel wordt er een subsidiebedrag toegekend wanneer op een perceel bouwland een bepaalde hoeveelheid stalmest, compost of houtsnippers worden toegediend. Breng je stalmest aan op je perceel en ben je van plan om aan deze ecoregeling deel te nemen? Vergeet dan zeker geen foto van de aanbreng te maken via de Agrilens app!

De ecoregeling het gebruik van producten met een hoog koolstofgehalte is een maatregel op perceelsniveau. Voor het aanbrengen van een hoeveelheid compost, houtsnippers of stalmest kan een subsidie bekomen. Het is wel belangrijk om alle voorwaarden na te leven om de subsidie te verkrijgen.  

De volgende producten met bijkomende voorwaarden kunnen in aanmerking komen hiervoor:  

Stalmest  

 • Subsidiebedrag van maximaal 60 euro/ha 

 • Afkomstig van eigen bedrijf of extern verkregen 

 • Minstens 10 ton stalmest per hectare 

 • Pluimvee komt hiervoor niet in aanmerking. De drogestofgehalte van de stalmest moet minimaal 20% zijn. De bemestingsnormen moeten gerespecteerd worden. Voor stalmest afkomstig van een derde moet je beschikken over de nodige mesttransportdocumenten.  

 • Op elk perceel waarop stalmest wordt aangevoerd, moet een foto genomen worden met behulp van de Agrilens app. Dit om aan te tonen dat er effectief stalmest is opgebracht. Als er niet voldoende bewijs is, dan zal de aanvraag voor de ecoregeling niet aanvaard worden. 

Compost  

 • Subsidiebedrag van maximaal 130 euro/ha 

 • Minstens 10 ton compost per hectare 

 • Extern aangekochte compost van erkende compostinstallatie: facturen op naam bijhouden of de nodige mesttransportdocumenten 

 • Boerderijcompost: register bijhouden waarin voor elk ingaand product de datum en hoeveelheid wordt geregistreerd en alle uitgaande hoeveelheid wordt geregistreerd. 

Houtsnippers 

 • Subsidiebedrag van maximaal 482 euro/ha 

 • Minstens 10 ton houtsnippers per hectare 

 • Mogen enkel afkomstig zijn van het eigen bedrijf en je moet de herkomst van de houtsnippers van houtkanten en hagen of heggen aangeven in verzamelaanvraag.  

 • Je moet beschikken over een grondstoffenverklaring voor het aanvoeren van houtsnippers op je percelen. 

 

Hoe moet je dit aangeven in je verzamelaanvraag?  

Er moet enerzijds in het scherm deelnameverklaring onder ‘Plant/bodem’ aangevinkt worden voor welk product je wil deelnemen en dit voor 31 mei. Daarnaast moet je op de percelen waarop je het product gaat aanbrengen de juiste bijkomende bestemming opgeven voor 31 augustus. De bijkomende bestemmingen zijn respectievelijk OCM, OCC en OCH voor stalmest, compost en houtsnippers.  

Heb je vragen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder.

Amelie Grammen
Amelie Grammen
landbouwadviseur