Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Rechtspersonenbelasting 2018 voor vzw’s: hierop moet u letten

21 aug 18 Door Nick Meerlaen

 

Ook vzw’s ontsnappen niet aan de jaarlijkse belastingaangifte. Uw vereniging is namelijk onderworpen aan de rechtspersonen- of de vennootschapsbelasting: in tegenstelling tot de personen- en vennootschapsbelasting is de rechtspersonenbelasting in principe geen inkomensbelasting en worden er slechts enkele bij wet bepaalde inkomensbestanddelen en andere elementen getaxeerd. Belangrijk: u ontvangt geen reminder van de fiscus en moet zelf tijdig aan uw verplichte aangifte denken. Deze blogpost werpt meer licht op deze aangifte en gaat niet in op de mogelijke taxatie in de vennootschapsbelasting.

Als vzw bent u, behoudens uitzondering, verplicht uw aangifte elektronisch in te dienen. Dat gebeurt via www.biztax.be. Daar vindt u ook het aangifteformulier terug. Het model van aangifteformulier voor dit jaar is intussen gepubliceerd en verschilt niet met het voorgaande.

De uiterlijke indieningsdatum hangt af of het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar. Is dat het geval, dan heeft u tot uiterlijk 27 september 2018 om uw aangifte in te dienen. Wanneer het boek- en kalenderjaar ongelijk zijn, is de indieningsdatum afhankelijk van de afsluitingsdatum en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering. De bijhorende deadlines vindt u hier.

Opgelet: de aangifte in de rechtspersonenbelasting omvat in principe steeds één kalenderjaar. In tegenstelling tot de vennootschapsbelasting bestaat er geen mogelijkheid om een aangifte in te dienen over een gebroken boekjaar, de boekhouding dient hiervoor dus verwerkt te worden. Hiervan kan enkel uitzonderlijk – bij tolerantie van de administratie – worden afgeweken.

Welke bijlagen mag u zeker niet vergeten?

1. De jaarrekening

Tenzij uw vereniging verplicht is de goedgekeurde jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, voegt u die toe bij de aangifte.

2. Winsten of verliezen uit onroerende goederen

Als er tijdens de belastbare periode onroerende goederen of rechten zijn vervreemd, dan berekent u telkens de nettomeerwaarde of het nettoverlies. Die berekening maakt deel uit van de ‘bijlage met betrekking tot meerwaarden’.

3. Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en niet-verantwoorde financiële voordelen of voordelen van alle aard

Via deze bijlage wordt aangetoond dat alle kosten werden verantwoord door middel van een fiscale fiche, deze bijlage dient eveneens opgemaakt te worden indien de belastbare basis die hieruit volgt nihil blijkt.

4. De berekening van de roerende voorheffing

5. Terechte toepassing van de rechtspersonenbelasting

Wat met autokosten en het voordeel van alle aard?

Als de vereniging bedrijfswagens ter beschikking stelt voor privégebruik, is de belastbare basis sinds 01/01/2017 afhankelijk van het al dan niet ten laste nemen van enige brandstofkost verbonden met het persoonlijk gebruik van de wagen. Denk aan tankkaarten, maar ook de terugbetaling van bonnetjes via onkostennota’s. Deze nieuwe berekeningswijze is uiteraard ook van toepassing op wagens die reeds eerder ter beschikking werden gesteld. Bovendien mag de eigen bijdrage van de gebruiker niet langer in mindering gebracht worden van het voordeel alle aard. De belastbare basis geeft u aan naast code 5206, deze wordt niet automatisch berekend.

Onderstaande tabel bundelt de vuistregels.

Conclusie

De rechtspersonenbelasting is bijzonder specifieke materie. Contacteer dus gerust vrijblijvend een SBB-kantoor in uw buurt. Onze adviseurs helpen u met plezier op weg.

Nick Meerlaen

Nick Meerlaen

Adviseur Social Profit

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.