Welke vergunningen heb je als startende ondernemer nodig?

Isabel Dillen
Startersadvies

Alle info en handige tips? Download je startersgids

Bij starten als zelfstandige komt heel wat kijken: voorwaarden, belastingen, je eerste facturen, btw … Je optimaal voorbereiden? Met onze gratis startersgids ben je meteen mee!

Liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.

 

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige en de milieuvergunning door één unieke vergunning. Indien een project zowel stedenbouwkundige als hinderlijke milieuactiviteiten omvat, moet de vergunningsaanvraag in één dossier ingediend worden.

Stedenbouwkundige handelingen

Dat je voor (ver)bouwen toestemming van de gemeente nodig hebt, wist je wellicht al. Maar wist je dat ook de functiewijziging van een gebouw hieronder valt? Vrij vertaald: je mag je woning niet zomaar omvormen tot een winkel of een kantoor. Ook wanneer je reclame- en lichtpanelen plaatst, dien je een aanvraag in bij je gemeente.

 

Hinderlijke milieuactiviteiten

Carwash, dierenwinkel, schrijnwerkerij … Bijna elke winkel of bedrijf oefent activiteiten uit die hinderlijk zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het lozen van afvalwater. Wie ‘hinderlijke activiteiten’ start, heeft een omgevingsvergunning nodig. Voor activiteiten met de minste hinder is er enkel meldingsplicht: je stelt je gemeente op de hoogte van je activiteiten via een melding.

Via de VLAREM-wegwijzer ontdek je meteen hoe hinderlijk je bedrijf is en tot welke klasse het behoort:

  • klasse 1: vergunning nodig van de provincie,
  • klasse 2: vergunning nodig van de gemeente,
  • klasse 3: meldingsplicht bij de gemeente.

 

Vanaf 1 januari 2018 moet de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend worden via het digitaal Omgevingsloket.

 

Voedselveiligheid

Wie op eender welke manier met voedsel in contact komt in zijn onderneming, moet het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, kortweg FAVV, op de hoogte brengen. Jaarlijks betaal je dan een heffing zodat het agentschap een veilige voedselverkoop kan verzekeren.

Je zaak aanmelden kan via dit formulier, dat weliswaar erg technisch is. Een SBB-adviseur begeleidt je graag bij het invullen.

Ambulante activiteiten

Wanneer je producten verkoopt buiten je fysieke zaak, doe je aan ambulante handel. Denk maar aan de verkoop op markten, evenementen of de openbare weg. In die gevallen heb je een vergunning voor ambulante activiteiten nodig. Die vraag je aan bij een ondernemingsloket.

Muziek

Bijna iedereen die muziek speelt in zijn zaak, moet hiervoor een gebruikerslicentie betalen. Speel je muziek voor klanten, dan betaal je enerzijds een licentie aan SABAM voor de auteursrechten en anderzijds een billijke vergoeding voor de uitvoerders en producenten aan Unisono. Unisono biedt u echter de mogelijkheid om zowel Sabam als de Billijke Vergoeding te betalen via één enkele licentie.

Speel je enkel muziek voor werknemers? Dan betaal je niets, zolang er minder dan 9 voltijdse equivalenten (VTE’s) de muziek horen. Bij een groter aantal medewerkers vraag je eveneens bij Unisono een licentie aan: zo ben je meteen in orde voor de auteurs- én de naburige rechten.

Sectorspecifieke vergunningen

Voor onder meer bewakings- en beveiligingsondernemingen, uitbaters van B&B's en schenkers van sterke drank bestaan daarnaast nog specifieke vergunningen. Ga daarom steeds na bij je startadviseur of ondernemersloket welke licenties je nodig hebt.

 

Alle info en handige tips? Download je startersgids

Bij starten als zelfstandige komt heel wat kijken: voorwaarden, belastingen, je eerste facturen, btw … Je optimaal voorbereiden? Met onze gratis startersgids ben je meteen mee!

Liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.