Wat je moet weten over de omgevingsvergunning in 5 vragen

Als ondernemer zijn omgevingsvergunningen onmisbaar voor geslaagde projecten en een veilige en conforme site. Met deze 5 vragen ben je helemaal mee.

1.    De omgevingsvergunning: wat is het?

De omgevingsvergunning bundelt de vroegere stedenbouwkundige-, milieu-, verkavelings-, natuur- en socio-economische vergunningen. 

Ben je met een nieuw project bezig op je bedrijfssite? Dan moet je slechts één omgevingsvergunning aanvragen. Er volgt een openbaar onderzoek en een adviesronde. Of je al dan niet een omgevingsvergunning bekomt, hangt af van verschillende factoren. Denk aan de aard van je project en de locatie. Krijg je groen licht, dan ontvang je meestal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. 

2.    Waarvoor heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van gronden, het wijzigen van de vegetatie, sommige kleinhandelsactiviteiten en voor hinderlijke milieuactiviteiten, is een vergunning nodig. Denk bij die laatste aan bijvoorbeeld:

  • het plaatsen van motoren, stroomgroepen, koeling, airco’s of warmtepompen
  • het uitbaten van een voedingsbedrijf, garage, wasserij of brouwerij
  • voor het bewerken van papier, metaal of kunststof
  • de opslag van gevaarlijke producten, 
  • of een bemaling of grondwaterwinning.
     

Milieuhinderlijke activiteiten of bedrijven zijn ingedeeld in 3 milieuklassen: de meest milieuhinderlijke zitten in klasse 1, de minst risicovolle in klasse 3. Voor klasse 1 en 2 heb je een vergunning nodig, voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht (zie ‘De omgevingsmelding’ hieronder). 

Je kan de VLAREM-wegwijzer gebruiken om na te gaan in welke klasse jouw activiteit zich bevindt. Of ga te rade bij je SBB-adviseur.

De omgevingsmelding: een lightversie van de vergunning

Voor een aantal kleine werken heb je geen vergunning nodig en volstaat een melding bij de gemeente. Bekijk wat voor jouw project van toepassing is op de site van het omgevingsloket of check het bij je SBB-adviseur.

3.    Hoe dien ik een aanvraag in?

Je dient je aanvraag in via het digitale Omgevingsloket. Daarna volgt één openbaar onderzoek en één adviesronde. Zijn die positief, dan krijg je een vergunning voor onbepaalde duur.  

Je moet rekenen op een doorlooptijd van 4 à 5 maand vanaf de aanvraag tot de aflevering van de vergunning. Bovendien is de aanvraag niet gratis: je betaalt een dossiertaks die kan oplopen afhankelijk van je aanvraag. 

4.    Wie beslist over mijn omgevingsvergunning? 

  1. Het college van burgemeester en schepenen beslist over gemeentelijke projecten en projecten waarvoor noch het provinciebestuur noch de Vlaamse regering bevoegd is. 
  2. Het provinciebestuur (de deputatie) is bevoegd voor provinciale projecten, niet-Vlaamse projecten klasse 1 en projecten over 2 gemeentes gespreid.
  3. De Vlaamse regering, tot slot, beslist over Vlaamse projecten en projecten die zich over 2 provincies uitstrekken. Of een project Vlaams is, kan je terugvinden in de Vlaamse lijst. Of vraag het even na bij je SBB-adviseur. 

5.    Ik heb al een milieuvergunning. Tot hoe lang is ze geldig? 

Je bestaande milieuvergunning blijft geldig tot op de vervaldag. Let op: wil je je activiteiten verderzetten, dan dien je 12 tot 24 maanden voor de vervaldag een aanvraag voor hernieuwing in. Soms kan dat via een vereenvoudigde procedure, maar dan moet je project wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Check zeker bij je SBB-adviseur of je project aan de vereisten voldoet.
 
Bij omgevingsvergunningen komt heel wat kijken. Wij overliepen een aantal belangrijke aandachtspunten, maar elk dossier heeft natuurlijk zijn eigen kenmerken. 

Twijfel niet om je SBB-adviseur in te schakelen bij complexe materie. Ook voor de verdediging van jouw dossier kan je op ons rekenen.

Hulp nodig bij jouw omgevingsvergunning?

Laat je begeleiden door een SBB-adviseur of bekijk hier wat we voor jouw onderneming kunnen betekenen. 

Jan Meykens
Jan Meykens
productmanager milieu