Vraag je betalingsuitstel voor kredieten en overbruggingskredieten vanaf nu aan

Jacky Swennen
Financieel-strategisch advies

Betalingsuitstel voor particulieren

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat je als kredietnemer gedurende maximum zes maanden je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.

De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Als je als kredietnemer maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhoudt, kan je een betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. De bank neemt dit op zich.

Betalingsuitstel voor ondernemingen

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw onderneming of organisatie gedurende maximum zes maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. De gebruikelijke dossier- of administratiekosten rekenen de banken niet aan. 
Wil je een nieuw (overbruggings)krediet of kredietlijn aangaan met een maximale looptijd van twaalf maanden, dan kan je beroep doen op de garantieregeling die de financiële sector uitwerkte met de overheid.

Timing

Dien je je aanvraag in tot en met 30 april 2020, krijg je maximum zes maanden betalingsuitstel, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Doe je je aanvraag na 30 april 2020, dan blijft de einddatum 31 oktober 2020.
Dit betekent bijvoorbeeld dat als je een kredietaanvraag doet in juni, je nog vier maanden betalingsuitstel kan opnemen (voor juli, augustus, september en oktober).

Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met jou als kredietnemer.

 

Contact

Voldoe jij aan de voorwaarden om betalingsuitstel aan te vragen, contacteer dan jouw bank. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app, …) en via telefoon. De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. SBB kan je helpen om deze bewijsstukken aan te leveren. Bijvoorbeeld bewijs dat het bedrijf een omzetdaling ondervindt door de coronacrisis.


Alle details over het betalingsuitstel zijn terug te vinden in het charter voor betalingsuitstel hypothecaire kredieten en het charter voor betalingsuitstel ondernemingskredieten