Voorafbetalingen van belastingen: geen optie, maar een must

Gregory Henin
Fiscaal advies

Je kunt er niet onderuit: op de uiteindelijk verschuldigde belasting rekent de fiscus standaard een belastingvermeerdering aan, als je doorheen het jaar geen voorafbetalingen deed. Sinds het Zomerakkoord bedraagt die vermeerdering 6,75%, dat is drie keer zoveel als voorheen (2,25%).

Verduidelijking met voorbeeld

Stel: je schat de belastbare winst van je vennootschap tegen het einde van je boekjaar op 100.000 euro. Een positief gevolg van het Zomerakkoord is dat de vennootschapsbelasting verlaagd werd, en je in dit geval in de belastingschijf van 29,58% terechtkomt: jouw belasting bedraagt dan 29.580 euro (100.000 x 29,58%). Maar, als je dit volledige bedrag niet op voorhand aan de fiscus betaalt, dan bedraagt je belastingvermeerdering maar liefst 1.996,65 euro (29.580 euro x 6,75%).

De deadlines

Er zijn vier tijdstippen waarop je voorafbetalingen aan de fiscus moet doen. Als je boekjaar samenvalt met het kalenderjaar gaat het om 10 april 2019, 10 juli 2019, 10 oktober 2019 en 20 december 2019. In principe kan je dus tot 20 december wachten om je voorafbetalingen te doen. Maar let op: de voorschotten geven je recht op een vermindering van je belastingverhoging, en dat percentage daalt naarmate je later stort:

  • Voorafbetaling vóór 10 april: 9% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 10 juli: 7,5% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 10 oktober: 6% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 20 december: 4,5% belastingvermindering

Hoeveel stort je het best (per keer)?

Idealiter stort je vóór 10 april al 75% van jouw geschatte belasting aan de fiscus door. Hernemen we ons voorbeeld van hierboven, dan komt dat neer op 22.185 euro (29.580 euro x 75%). Die betaling geeft immers recht op een vermindering van 1.996,65 euro (22.185 euro x 9%). Met andere woorden: je standaard belastingverhoging van 1.996,65 euro wordt al met je eerste voorafbetaling tot nul herleid.

Je mag natuurlijk spreiden. Betaal je vóór 10 april 15.000 euro (vermindering: 1.350 euro) en vóór 10 juli 8.630 euro (vermindering: 647,25 euro), dan vermijd je de belastingverhoging ook. Wacht je echter tot 20 december, dan moet je al 150% (!) van je geschatte belasting betalen om de interest te vermijden. In ons voorbeeld komt dit neer op een fikse voorafbetaling van 44.370 euro.

 

Nieuw rekeningnummer!

Indien het boekjaar van je vennootschap samenvalt met het kalenderjaar, dan moeten de voorafbetalingen dit jaar op een nieuw rekeningnummer gestort worden: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Indien het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar (en dus niet eindigt op 31 december), dan moeten de voorafbetalingen die zich ná 31 december 2018 situeren nog steeds gestort worden op het oude rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Je vennootschap zal pas moeten storten op het nieuw rekeningnummer zodra het boekjaar verbonden aan het aanslagjaar 2020 start.

Speciale gevallen

1. De 10% extra belasting bij een liquidatiereserve

Je hebt de mogelijkheid om je vennootschapswinst (je winst na vennootschapsbelasting) op te nemen in een zogeheten ‘liquidatiereserve’. De 10% extra vennootschapsbelasting die je daarvoor betaalt, moet je niet vooraf betalen aan de fiscus en heeft geen impact op je belastingvermeerdering.

2. De bijzondere heffing bij het niet-naleven van de minimale bezoldiging

Als vennootschap moet je in de regel aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon een minimale bezoldiging toekennen. Doe je dat niet, dan wordt je winst sowieso belast aan 29,58% (in plaats van soms 20,40%) en betaal je een bijkomende (aftrekbare) heffing van 5,1% op het tekort aan loon dat niet is toegekend. Met deze heffing moet je ook rekening houden bij je voorafbetalingen.

3. Vrijstelling mogelijk?

Enkel een nieuw opgerichte vennootschap is gedurende haar eerste drie boekjaren vrijgesteld van voorafbetalingen en zo ook de belastingvermeerdering.

 

Kortom: zorg voor een goede inschatting én planning van je voorafbetalingen. Advies gewenst? Contacteer een SBB-adviseur in jouw regio: hij of zij staat je graag bij met raad en daad.