Voorafbetalingen van belastingen: geen optie, maar een must

Jouw vennootschap wordt verondersteld om doorheen het jaar voorschotten te betalen op de uiteindelijk verschuldigde belasting. Doet jouw vennootschap geen of onvoldoende voorafbetalingen, dan rekent de belastingadministratie een belastingvermeerdering aan. Deze bedraagt 9% voor aanslagjaar 2025. Hou de deadlines dus strikt in de gaten.

Waarom is dit belangrijk?

Voor aanslagjaar 2025 bedraagt de vermeerdering maar liefst 9%. Door deze sterke stijging is het des te belangrijker om jouw uiteindelijk verschuldigde belasting zo nauwkeurig mogelijk te ramen, én tijdig voor af te betalen. Laat je adviseren door jouw accountant die voor jou de nodige simulaties kan maken.

Wat houdt de belastingvermeerdering in?

Je kunt er niet onderuit: op de uiteindelijk verschuldigde belasting rekent de belastingadministratie een belastingvermeerdering aan. Deze belastingvermeerdering bedraagt 9% voor aanslagjaar 2025. Dat is een sterke stijging ten opzichte van aanslagjaar 2024 waarvoor de vermeerdering 6,75% bedroeg.

Een voorbeeld: je schat de belastbare winst van jouw vennootschap tegen het einde van jouw boekjaar 2024 op 100.000 euro. Jouw belasting bedraagt dan 25.000 euro (100.000 euro x 25%). Als je geen voorafbetalingen doet, dan bedraagt jouw belastingvermeerdering maar liefst 2.250 euro (25.000 euro x 9%).

Vermindering van belastingvermeerdering

Om de belastingvermeerdering te vermijden, moet je vooraf betalen. De voorafbetalingen geven recht op een vermindering van de belastingvermeerdering in functie van het tijdstip van de voorafbetaling.

Er zijn vier tijdstippen waarop je voorafbetalingen aan de belastingadministratie moet doen. Als je boekjaar 2024 samenvalt met het kalenderjaar 2024 gaat het om 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december 2024. In principe kan je dus tot 20 december wachten om jouw voorafbetalingen te doen. Maar opgelet, de vermindering van de belastingvermeerdering daalt naarmate je later stort:

  • Voorafbetaling vóór 10 april 2024: 12% belastingvermindering    
  • Voorafbetaling vóór 10 juli 2024: 10% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 10 oktober 2024: 8% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 20 december 2024: 6% belastingvermindering

Hoeveel stort je het best (per keer)?

Idealiter stort je vóór 10 april al 75% van jouw geschatte belasting aan de belastingadministratie door. Hernemen we ons voorbeeld van hierboven, dan komt dat neer op 18.750 euro (25.000 euro x 75%). Die betaling geeft immers recht op een vermindering van 2.250 euro (18.750 euro x 12%). Met andere woorden: de belastingvermeerdering van 2.250 euro wordt al met jouw eerste voorafbetaling tot nul herleid.

Je mag natuurlijk ook spreiden. Houd er dan wel rekening mee dat je meer moet neerleggen om eenzelfde vermindering te genieten. We geven een overzicht:

Uiterste betaaldatum Eenmalige voorafbetaling
Voorafbetaling 1

10 april 2024

75%

Voorafbetaling 2 10 juli 2024 90%
Voorafbetaling 3 10 oktober 2024 112,50%
Voorafbetaling 4 20 december 2024 150%

Betaal je vóór 10 april 15.000 euro (vermindering: 1.800 euro) en vóór 10 juli 4.500 euro (vermindering: 450 euro), dan vermijd je de belastingvermeerdering ook. Wacht je echter tot 20 december, dan moet je al 150% van jouw geschatte belasting betalen om de vermeerdering te vermijden. In ons voorbeeld komt dit neer op een fikse voorafbetaling van 37.500 euro.

Uitzonderingen

1. 10% extra belasting bij liquidatiereserve

Je hebt de mogelijkheid om jouw vennootschapswinst (je winst na vennootschapsbelasting) op te nemen in een zgn. ‘liquidatiereserve’. De 10% extra vennootschapsbelasting die je daarvoor betaalt, moet je niet vooraf betalen aan de belastingadministratie en heeft geen impact op jouw belastingvermeerdering.

2. Extra belasting bij niet-naleven van minimale bezoldiging

Als vennootschap moet je in de regel aan minstens één bedrijfsleider natuurlijk persoon een minimale bezoldiging toekennen. Doe je dat niet, dan wordt jouw winst sowieso belast aan 25% (in plaats van soms 20%). Met deze belasting moet je ook rekening houden bij je voorafbetalingen.

3. Vrijstelling

Enkel een nieuw opgerichte vennootschap is gedurende haar eerste drie boekjaren vrijgesteld van voorafbetalingen en zo ook de belastingvermeerdering.

Kortom: zorg voor een goede inschatting én planning van je voorafbetalingen.

Advies gewenst? Contacteer een SBB-adviseur in jouw regio: hij of zij staat je graag bij met raad en daad.