Voorafbetalingen van belastingen: overdragen of terugvragen?

Gregory Henin
Fiscaal advies

Als je onderneming niets doet, worden de voorafbetalingen geheel of gedeeltelijk terugbetaald na verrekening met de eindbelasting. Dit gebeurt via het aanslagbiljet en dus nadat je de belastingaangifte voor het boekjaar 2020 indient. Zo’n gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de voorafbetalingen gebeurt dus niet direct en kan soms een aantal jaren op zich laten wachten.

Kan je onderneming die voorafbetalingen vroeger benutten?

Ja, je onderneming heeft nog drie andere mogelijkheden. Zij kan de bestemming van het teveel aan voorafbetalingen in 2020 wijzigen door die:

  1. geheel of gedeeltelijk vervroegd te laten terugbetalen in 2021;
  2. geheel of gedeeltelijk over te dragen en als voorschot te gebruiken voor de voorafbetalingen in 2021;
  3. geheel of gedeeltelijk te gebruiken om er een andere (fiscale) schuld mee te betalen.

Verwacht je onderneming ook voor 2021 een slecht resultaat, dan kan zij de voorafbetalingen van het jaar 2020 best laten terugstorten. Dit bevordert de cash flow op korte termijn. 

Verwacht je onderneming een goed resultaat in 2021, dan zal zij waarschijnlijk een eerste voorafbetaling willen doen in het 1ste kwartaal 2021. Hierbij kan je onderneming het teveel aan voorafbetalingen voor 2020 overdragen naar het boekjaar 2021 en daar als voorschot gebruiken. Je onderneming zal zo voor de 1ste voorafbetaling in 2021 geen of een lagere storting moeten doen op de rekening van de fiscus.

Tegen wanneer aanvragen?

Zo’n wijziging van de bestemming van de voorafbetalingen moet je uiterlijk aanvragen op de laatste dag van de 3de maand na het belastbaar tijdperk. Voor een eenmanszaak die wordt belast in de personenbelasting, is dat uiterlijk op 31 maart 2021 aangezien het belastbaar tijdperk (bijna altijd) overeenstemt met het kalenderjaar. Voor een vennootschap is dat ook uiterlijk op 31 maart 2021 als het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar. Bij een ‘gebroken’ boekjaar is dat binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar.

Wil je meer weten over de voorafbetalingen, kan je terecht op de website van de FOD Financiën. Daar vind je enkele veelgestelde vragen voor zelfstandigen en vennootschappen.
 

Een concrete vraag over je voorafbetalingen?

Heb je vragen over je voorafbetalingen, neem dan contact op met je accountant. Wij helpen je graag verder.