Vlaamse overheid treft bijkomende noodmaatregelen op vlak van kredieten en waarborgen

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Marleen De Win
Financieel-strategisch advies

De vrees bestaat dat onvoldoende bedrijven die tijdelijk een slechte rendabiliteit hebben in aanmerking komen voor de overbruggingskredieten die de banken met waarborg van de federale overheid aanbieden. Of dat start-ups en scale-ups die zware investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig hebben, niet langer op private en publieke aanbieders van risicokapitaal kunnen rekenen.

Ben je een start-up of een gevestigde kmo? Goed nieuws: voor kmo's en in het bijzonder voor start-ups voorziet de Vlaamse overheid 260 miljoen euro voor bijkomende achtergestelde leningen met een looptijd van drie jaar aan een verlaagde rentevoet. Ook voor grotere bedrijven is er een bijkomende maatregel. Naast de gewone waarborgregeling en de corona-crisiswaarborg voor kmo’s en zelfstandigen, komt er een verdubbeling van de Gigarant waarborgcapaciteit tot 3 miljard euro voor bedrijfskredieten aan grote ondernemingen. 

Hierbij vind je een overzicht van de financiële middelen die PMV inzet om het economische leed voor bedrijven te helpen verzachten.

Corona-crisiswaarborg PMV/z

Kan jouw bedrijf door de impact van het coronavirus niet langer openstaande facturen betalen? De Vlaamse overheid maakt het nu makkelijker om bij je bank financiering te vinden voor je werkkapitaal. Door de coronavirus-waarborg kan je als ondernemer of zelfstandige ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet tot 75% laten waarborgen door de Vlaamse overheid, terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk is. In onze vorige blog lees je wat de Corona-crisiswaarborg concreet inhoudt.

Gigarant waarborgregeling

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels door de coronacrisis, zal Gigarant een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt zetten die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro. De termijn bedraagt maximaal zes jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen. In onze vorige blog lees je meer over de Gigarant waarborgregeling.

Achtergestelde leningen

Er komen meer en meer signalen uit de markt dat er, naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum twaalf maand die liquiditeitsnoden op korte termijn verhelpen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren. Achtergestelde leningen verschaffen op een termijn van 3 jaar, biedt een voldoende lange periode om enerzijds de omzet en cash flow terug op peil te krijgen en om anderzijds investeerders en financiers terug voldoende risico-appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, bijkomende bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen. De maatregel staat alleen open voor kmo’s. De focus ligt op start-ups en scale-ups die belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van hun eigen vermogen. Had je als bedrijf voor de crisis al problemen, dan heb je geen recht op deze maatregel. 

Opschorting terugbetaling op Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+

Maak je gebruik van de Startlening, Cofinanciering, Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z, dan moet je die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De opschorting van terugbetaling van kapitaal en/of interesten geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden. Je hoeft niets te doen om van dit betalingsuitstel te genieten. Je krijgt wel de mogelijkheid hier niet op in te gaan indien je toch niet wenst dat je terugbetalingen uitgesteld worden. Lees hier meer over de opschorting van terugbetaling.

 

SBB geeft financiële assistentie aan bedrijven

Mocht je hierover vragen hebben of indien SBB je van dienst kan zijn bij de financiële uitdagingen van je bedrijfsleven in deze coronatijden, aarzel niet om met ons contact op te nemen. Je SBB consulent, ondersteund door een team van financieel economische adviseurs, ontzorgt je graag door een antwoord te bieden op je financiële vragen in deze moeilijke periode. Onze experts bekijken graag met jou wat de impact is van de coronacrisis op jouw onderneming.