Nieuwe federale steunmaatregelen in de maak

Gisteren werkte de regering nieuwe steunmaatregelen uit. Deze zijn ditmaal vooral gericht op mensen die tijdens de coronacrisis aan het werk zijn. Op die manier wil de regering de mensen die kunnen en mogen werken, aansporen om ook echt aan de slag te blijven. Het doel van deze maatregelen is de economische schade van de coronacrisis zo goed mogelijk te beperken. Een kort overzicht.

Deze blog gaat over maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie en is mogelijk niet meer up-to-date. Raadpleeg de website van de overheid voor de meest recente informatie.

Let op

Het gaat hier om voorstellen, het pakket is dus nog niet definitief. Zaterdag overleggen de regeringstop en de partijvoorzitters over deze voorstellen. Wij houden je op de hoogte van de verdere evolutie. Hou daarom zeker onze nieuwsbrief in de gaten.


Bonus voor zorgvertrekkers in ziekenhuizen 

Zorgverstrekkers in de ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld dokters en verplegers, zouden een COVID-19 bonus krijgen van 1.450 euro. De regering schat dat het kostenplaatje van deze maatregelen ongeveer 14,5 miljoen euro zal bedragen. Daarnaast voorziet de regering in een verlaging van de persoonlijke RSZ-bijdragen.

Coronabonus voor werknemers

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) stelt een “coronabonus” voor. Deze geeft bedrijven de mogelijkheid werknemers een premie van 1.000 euro uit te betalen, zonder dat ze daar fiscale of sociale bijdragen op moeten betalen. 

Overuren en extra vakantiedagen

In de essentiële sectoren zou de horeca-regel voor bijkomende overuren worden ingesteld. Dit maakt overuren goedkoper voor de werkgever. Werknemers binnen deze vitale sectoren zouden daarnaast recht hebben op twee extra vakantiedagen.

Versoepelde regels voor bedrijven

Verder ligt de versoepeling van heel wat regels voor bedrijven voor, dit met de bedoeling meer mensen (weer) aan het werk te krijgen:

  • De mogelijkheid tot gebruik van glijdende werktijden en soepele uurroosters.
  • Versoepeling van de voorwaarden voor gelegenheidswerk.
  • Het gebruik van korte opeenvolgende contracten wordt versoepeld.
  • De combinatie van tijdskrediet of brugpensioen met een tijdelijke job in vitale sectoren wordt mogelijk.
  • De uitbreiding van flexi-jobs en interim-arbeid, waarbij ook asielzoekers kunnen worden ingeschakeld.

Aangepaste regels voor studentenarbeid

Ook voor studenten ligt een speciale regeling voor. De regering plant de opstart van een platform dat studenten de mogelijkheid biedt gemakkelijk in andere sectoren dan de horeca aan de slag te gaan. Daarnaast stelt de regering voor de uren die studenten presteren in coronatijden buiten hun maximumpakket te laten vallen.

 

Meer weten over de maatregelen, na de definitieve stemming? Wend je tot je sociaal secretariaat.
Johanna Waelkens
Johanna Waelkens
productmanager legal consulting