Heb je landbouwschade opgelopen door de recente wateroverlast? Neem dan nu de nodige maatregelen!

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

1.   Rampenfonds & brede weersverzekering

Heb je een brede weersverzekering afgesloten? Neem dan zeker contact op met je verzekeraar voor de geleden schade in je verzekerde teelten.

Om aanspraak te maken op een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds bij een eventuele erkenning, is het noodzakelijk om:

  • een brede weersverzekering afgesloten te hebben in 2021 voor minimaal 25% van je areaal;
  • te beschikken over een vaststelling van deze schade, hetzij door een schattingscommissie, hetzij door een expert.

 

Meld je opgelopen schade bij het Rampenfonds:

Je dient de opgelopen schade ook aan te melden bij het Rampenfonds om te bepalen of de voorwaarden voor een ramp voldaan zijn. Je hebt als schadelijder 60 dagen de tijd hiervoor. Klik hier voor meer specifieke informatie over het maken van een melding. Let op, zo’n schademelding is géén aanvraag tot een vergoeding. Je kan een betalingsvergoeding pas aanvragen na een eventuele erkenning als ramp door het Rampenfonds.

 

2.   Laat je schade vaststellen: samenroepen van de schattingscommissie

Je dient je geleden schade kenbaar te maken per aangetekend schrijven of per mail met ontvangstbevestiging gericht aan de schattingscommissie van de gemeente waar de percelen gelegen zijn. Hier vind je een ontwerp voor de aanvraag schattingscommissie, opgemaakt door Boerenbond. Het is belangrijk dat, als je de beslissing neemt om de schattingscommissie te vragen, dat je dit doet voor alle gemeenten waar je die teelt hebt, zowel de verzekerde als de niet-verzekerde percelen.

 

Bij de vaststelling vermeld je als oorzaak van de schade best "hevige regenval en/of overstroming" . Op vlak van de verzekerbaarheid wordt er een verschil gemaakt: overstroming wordt niet gedekt in de brede weersverzekering. Voor percelen die in de buurt van rivieren liggen, is het belangrijk om bijkomend overstroming te vermelden als oorzaak van de schade.

 

3.   Documenteer

  • Neem foto’s van de geleden schade per perceel. Doe dit ook door rekening te houden met eventuele vaste herkenningspunten (huis, bos …) zodat de link met de verzamelaanvraag eenvoudig gemaakt kan worden. Zorg ook voor jezelf dat je na enkele maanden nog kan uitleggen welke foto’s bij welke percelen horen.
  • Deed je kosten in een poging om je oogst te redden? Bijvoorbeeld door iets uit te graven waardoor het water sneller zou wegtrekken? Houd de bewijsstukken van kosten voor ‘bewarende’ maatregelen bij.

 

4.   Verplichtingen agromilieumaatregelen of beheersovereenkomsten

Heb je agromilieumaatregelen of beheersovereenkomsten afgesloten en zijn deze teelten ten gevolge van de hevige regenval volledig vernield? Neem dan contact op met de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij van je provincie en breng ze op de hoogte.

 

Meer weten? 

Heb je nog vragen over de maatregelen die je kan nemen? Aarzel niet om in deze tijden van nood contact op te nemen met je SBB-adviseur om de nodige informatie in te winnen.