Investeren met uw vennootschap: 5 redenen om dat nog vóór 2020 te doen

Gregory Henin
Fiscaal advies

Uw boekjaar 2019 fiscaal optimaliseren? Door nog vóór 2020 te investeren via uw vennootschap, profiteert u maximaal van de fiscale voordelen.

Voor vennootschappen die hun boekjaar 2019 fiscaal willen optimaliseren, luidt de boodschap: investeer, en dat vóór 1 januari 2020. Tot dan kunt u namelijk nog profiteren van enkele onmiskenbare fiscale voordelen.

Er zijn 5 manieren om aan fiscale optimalisatie te doen (lees: uw belastbare winst te verlagen):

1. De investeringsaftrek van 20%

Kleine vennootschappen die nog in 2019 investeren in materiële (gebouwen, machines …) of immateriële vaste activa (octrooien, patenten …), genieten een investeringsaftrek van maar liefst 20%. Dit houdt in dat u – naast de afschrijvingen – ook 20% van de investeringssom mag aftrekken van uw belastbare winst. Is uw winst ontoereikend, dan mag u het niet-benutte deel van de aftrek overdragen naar het volgende boekjaar.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de investeringsaftrek naar slechts 8% teruggebracht. De specifieke investeringsaftrek, voor onder meer digitale en energiebesparende investeringen, blijft onveranderd.

2. Degressieve afschrijvingen

In 2019 mag u nog degressief afschrijven: afschrijven tegen het dubbele afschrijvingspercentage van de ‘lineaire afschrijving’. Het degressieve afschrijvingspercentage is wel altijd beperkt tot 40% van de investeringssom. Hoe meer u afschrijft, hoe lager uw belastbare winst en dus ook uw vennootschapsbelasting. Voor investeringen vanaf 1 januari 2020 worden lineaire afschrijvingen de norm.

3. Afschrijven voor één volledig jaar

Als kleine vennootschap hebt u momenteel nog de keuze: of u schrijft een investering in het eerste jaar ‘pro rata temporis’ af, of u schrijft ze meteen voor één volledig jaar af (ook al vond de aankoop bijvoorbeeld pas plaats op 31 december 2019). Voor investeringen vanaf 1 januari 2020 valt die keuze weg en bent u verplicht om – net zoals de grote vennootschappen – investeringen ‘pro rata’ af te schrijven.

 

Wat is ‘pro rata’ afschrijven?

Dit betekent dat uw afschrijvingsbedrag bepaald wordt door de resterende duur van uw boekjaar. Een voorbeeld: uw vennootschap voert een boekhouding per kalenderjaar en schaft op 15 december 2020 een machine aan van 10.000 euro, die u over 5 jaar afschrijft. In 2020 mag u géén 2.000 euro (10.000/5) meer afschrijven, wel slechts 87 euro (16/365 x 2000). Uw boekjaar 2020 telt immers nog maar 16 dagen.

4. Belastingbesparing van 4,58%

De winst van uw vennootschap wordt vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste start op 1 januari 2020) belast aan 25%, in plaats van het huidige 29,58%. De standaard vennootschapsbelasting daalt zo met 4,58%. Tegelijk betekent dit dat afschrijvingen nu, in het boekjaar 2019, interessanter zijn dan in het boekjaar 2020. Het verlaagde vennootschapsbelastingtarief daalt in boekjaar 2020 slechts miniem: van 20,40% naar 20%.

5. Bijkomende aankoopkosten

Bij een investering komen vaak extra aankoopkosten kijken. Denk aan registratierechten, notariskosten, enzovoort. In 2019 mag uw vennootschap deze kosten …

  • als één kostenpost aftrekken van uw totale kosten,
  • afschrijven volgens hetzelfde afschrijvingsritme van uw investering,
  • afschrijven volgens een afschrijvingsritme dat u kiest.

Vanaf 1 januari 2020 is die laatste optie niet langer mogelijk.

Round-up met een cijfervoorbeeld

Stel: uw vennootschap schaft een machine van 10.000 euro aan, die u over 5 jaar wilt afschrijven. Dan staat u voor deze 3 opties.

Optie 1: u doet de investering vóór 1 januari 2020, en schrijft ‘lineair’ af.

  Lineair afschrijven Boekwaarde Jaarlijkse belastingbesparing Belastingbesparing afschrijvingen Belastingbesparing investeringsaftrek
2019 € 2.000 € 8.000 € 591,6 (29,58%)

 

 

€ 2.591,60 

Investeringsaftrek
€2.000 (20%)

Belastingbesparing
€591,60 (29,58%)

2020 € 2.000 € 6.000 € 500 (25%)
2021 € 2.000 € 4.000 € 500 (25%)
2022 € 2.000 € 2.000 € 500 (25%)
2023 € 2.000 € 0 € 500 (25%)
       

Uw voordeel: € 3.183,20

 

Optie 2: u doet de investering vóór 1 januari 2020, en schrijft ‘degressief’ af.

  Degressief afschrijven Boekwaarde Jaarlijkse belastingbesparing Belastingbesparing afschrijvingen Belastingbesparing investeringsaftrek
2019 € 4.000 € 6.000 € 1.183 (29,58%)

 

 

€ 2.683 

Investeringsaftrek
€ 2.000 (20%)

Belastingbesparing
€591,60 (29,58%)

2020 € 2.400 € 3.600 € 600 (25%)
2021 € 2.000 € 1.600 € 500 (25%)
2022 € 1.600 € 0 € 400 (25%)
2023 € 0 € 0 € 0
       

Uw voordeel: € 3.274,60

 

Optie 3: u doet de investering na 31 december 2019 (en moet ‘lineair’ afschrijven). 

  Verplicht lineair afschrijven Jaarlijkse belastingbesparing Belastingbesparing afschrijvingen Belastingbesparing investeringsaftrek
2020 € 2.000 € 500 (25%)

 

 

€ 2.500 

Investeringsaftrek
€ 800 (8%)

Belastingbesparing
€200 (25%)

2021 € 2.000 € 500 (25%)
2022 € 2.000 € 500 (25%)
2023 € 2.000 € 500 (25%)
2024 € 2.000 € 500 (25%)
     

Uw voordeel: € 2.700

 

 

Vragen hierover?

Of benieuwd hoe u fiscaal kunt optimaliseren? Neem vrijblijvend contact op met één van onze financiële adviseurs. We helpen u graag verder.