Hoeveel cash mag je als ondernemer nog betalen en ontvangen?

Digitaal betalen mag dan wel in opmars zijn, in heel wat sectoren blijft cash populair. Dat is op zich geen probleem, alleen mag je sinds 2014 nog maximaal 3.000 euro (incl. btw) contant geld betalen en innen. De zogenaamde 10%-regel, waarbij maximaal 10% van de aankopen boven 3.000 euro nog in cash konden, bestaat niet meer. Dit overzicht toont je meteen wat mag en niet.

Al enkele jaren daalt de grens voor cashbetalingen gestaag. Die maatregelen kaderen in de strijd tegen het witwassen van geld en fiscale fraude. De overheid wil elektronisch betalen duidelijk aanmoedigen. Ook ondernemers die traditioneel nog vaak met cash werken, hebben er dus alle baat bij om de overstap naar digitaal betaalverkeer te maken.

Voor wie geldt de grens van 3.000 euro?

Voor alle betaalverkeer waar je als zelfstandige, vennootschap of vzw mee te maken krijgt. Kortom: consumenten die je betalen, b2b-betalingen, transacties tussen jou en je leverancier(s) enzovoort. Slechts één type transacties mag nog onbeperkt in cash: het geldverkeer tussen particulieren.

Wat is er veranderd?

Vroeger liet de 10%-regel nog enige flexibiliteit toe. Stel dat je een factuur uitschreef voor 3.500 euro, dan kon je klant maximaal 350 euro daarvan cash betalen. Deze 10%-regel bestaat niet meer. 

Sinds 2014 mag je maximaal 3.000 euro betalen of innen. Met andere woorden, tegenover elke betaling van meer dan 3.000 euro moet een bewijs staan: in de praktijk een bankuittreksel. Voorbeeld: Je koopt een keuken van 11.000 euro, je mag maximaal 3.000 euro cash betalen. De overige 8.000 euro betaal je via je bank, met een rekeninguittreksel als bewijs.

Een andere nieuwigheid is dat het verbod ook geldt voor schenkingen in België.

Zijn er uitzonderingen?

Zoals steeds zijn er enkele speciale gevallen:

  • Aankoop/verkoop van edele metalen, oude metalen of koperkabels tussen professionals én aankoop van koperkabels door een professional van een consument: deze aankopen mogen niet in contanten worden betaald.
  • Aankoop van edele metalen of oude metalen door een professional van een consument: deze aankoop kun je slechts tot 500 euro cash betalen op voorwaarde dat je de consument/verkoper identificeert.
  • Vastgoed: hier zijn alle cashbetalingen al sinds 2014 verboden tenzij de verkoop plaatsvindt tussen consumenten en met bepaalde financiële instellingen zoals banken.

 

Wat met overtredingen?

Zoals al eerder gemeld: de overheid gaat ervan uit dat een betaling of schenking via cash gebeurde als er geen tegenbewijs (een uittreksel dus) is. Boetes bij overtredingen zijn niet mals, maar staan wel in verhouding tot de hoogte van het bedrag. Ze kunnen variëren van 2.000 tot 1.800.000 euro (inclusief opdeciemen). De geldboete mag evenwel niet meer bedragen dan tien procent van de betaling of de schenking.

Meer info over hoe je volledig in orde kunt zijn?

Een SBB-adviseur in je buurt helpt je graag verder.