De landbouwvennootschap maakt plaats voor de ‘Landbouwonderneming’

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jacky Swennen

De landbouwvennootschap verdwijnt: wat nu?

Sinds 1 mei 2019 bestaat de landbouwvennootschap (LV) niet langer. Deze populaire vennootschapsvorm (bijna 1.000 klanten kozen de afgelopen jaren voor deze vennootschapsvorm) verdwijnt dan wel, maar de wetgeving voorziet ook een alternatief.

Van landbouwvennootschap (LV) naar erkende landbouwonderneming (LO)

Op juridisch vlak is de landbouwvennootschap altijd een speciale vennootschapsvorm geweest die – zoals de naam suggereert - bijzondere aandacht heeft voor de uitzonderlijke situatie van de verschillende landbouwsectoren. Het belangrijkste voordeel? De LV combineert de juridische voordelen van een vennootschap met een fiscaal keuzestelsel, namelijk tussen toepassing van personenbelasting (inkomsten min uitgaven of toepassing van het barema) of toepassing van de vennootschapsbelasting. 

Een ander voordeel van de LV is de pachtoverdracht, waarbij een beherend vennoot als pachter geen pachtoverdracht moet organiseren. 

Ondanks dat de landbouwvennootschap verdwijnt, blijven wel de voordelen van de landbouwvennootschap overeind. Daarvoor hebben Boerenbond en SBB gepleit. Het antwoord van minister Geens hierop is een bijkomende erkenning als landbouwonderneming of LO.

Welke vennootschapsvormen blijven in de toekomst overeind? Je kan voortaan nog kiezen voor de volgende vennootschapsvormen:

 • Vennootschap onder Firma (VOF)
 • Commanditaire Vennootschap (CommV)
 • Besloten Vennootschap (BV) – vroegere BVBA
 • Coöperatieve Vennootschap (CV) – vroegere CVBA

Wil je als landbouwbedrijf toch van bovenvermelde voordelen zoals pacht of het fiscaal keuzestelsel genieten, dan dien je voortaan een erkenning als landbouwonderneming (LO) in. Enkel indien je als landbouwonderneming erkend wordt, zal je nog van de voordelen genieten. Bij omvorming tot een LO, is er sprake van een VOFLO, CommVLO, BVLO of CVLO.

De erkenningsvoorwaarden op een rij

De koning heeft zojuist de erkenningsvoorwaarden voor een ‘LO’, opgenomen in een apart Koninklijk Besluit, ondertekend. Om verwarring en onzekerheid te vermijden, hebben wij tot nu gewacht met onze communicatie.

Niet eender welke landbouwonderneming komt in aanmerking voor een erkenning. Wie erkenning wil, is verplicht enkele statutaire bepalingen op te nemen:

 • Het doel van de vennootschap dient hoofdzakelijk een landbouwactiviteit te zijn
 • De vennoten zijn allemaal natuurlijke personen
 • De beherende vennoten spenderen minstens 50% van hun tijd aan landbouwuitbating. Bijkomend halen ze minstens de helft van hun beroepsinkomen uit het landbouwbedrijf.
 • Er is een wettelijk voorkooprecht op aandelen voor beherende vennoten of de zaakvoerder

Om tot landbouwonderneming erkend te worden, is een administratieve aanvraag nodig. Bovendien controleert de FOD Economie de bepalingen tweejaarlijks.

Overschakelen naar een landbouwonderneming brengt dus wat extra administratie met zich mee, het biedt ook een enkele voordelen:

 • Meer vrijheid om statuten op maat te schrijven
 • Fuseren of splitsen is mogelijk

Wat met bestaande landbouwvennootschappen?

Je krijgt ruim de tijd om je landbouwvennootschap op te zetten. Tot uiterlijk 1 januari 2020 kun je de statuten aanpassen. Denk aan een kapitaalverhoging of een wijziging van de beherende vennoot/vennoten. Daarna heb je vier jaar de tijd om jouw landbouwvennootschap te converteren in een BVLO, CVLO, commVLO of een VOFLO. De uiterste deadline is dus 31 december 2023. Bestaande LV’s (voor 1 mei 2019) verwerven automatisch een erkenning. Je hoeft daardoor zelf de erkenning tot LO niet aan te vragen.

Val je als landbouwvennootschap onder de personenbelasting? Dan ben je beperkt in je keuze tot een VOFLO en commVLO. Een commVLO lijkt de beste optie aangezien je een stille vennoot kan aanduiden. Die is slechts aansprakelijk tot zijn inbreng. Een landbouwvennootschap die onder de vennootschapsbelasting valt, profiteert van alle nieuwe vennootschapsvormen, zoals o.m. de BVLO en CVLO. Een BVLO is het meest aangewezen als je een vennootschap met beperking van aansprakelijkheid hebt.

Samengevat

Sinds 1 mei 2019 is het niet meer mogelijk een LV op te richten. Nieuwe vennootschappen vallen dan onmiddellijk in het nieuwe regime. Bestaande LV’s hebben in principe tot en met 31 december 2023 de kans om zich om te vormen, tenzij je als landbouwvennootschap al eerder een statutenwijziging doorvoert. De nieuwe regeling is administratief misschien wat omslachtiger, maar biedt wel nieuwe opportuniteiten.

De meest interessante vennootschapsvorm is de commVLO, deze bedrijfsvorm wordt net als de LV onderhands opgericht. Het is bovendien mogelijk de bestaande LV te ontbinden en de exploitatie terug ‘uit te brengen’ naar een eenmanszaak of maatschap. De onroerende goederen die in de LV zitten, zijn dan een belangrijk aandachtspunt.

Wat doet SBB voor jou?

Overschakelen van een landbouwvennootschap naar een landbouwonderneming is een belangrijke stap voor jouw bedrijf. Omdat een goede begeleiding hierbij noodzakelijk is, hebben onze adviseurs de nieuwe wetgeving op de voet gevolgd. We hebben gepleit voor het behoud van de cruciale voordelen, uniek aan de LV. Deze voordelen van het nieuwe vennootschapsrecht lichten we zeker nog eens toe tijdens een reeks van klantenvergaderingen. Hierover later graag meer.