Afbetalingsplan voor je belastingen: hoe aanvragen?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
 • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
 • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Johanna Waelkens
Fiscaal advies

Welke schulden komen in aanmerking voor de steunmaatregel?

Voor de volgende fiscale schulden kan je een afbetalingsplan aanvragen:

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting.

Wanneer en hoe vraag je het afbetalingsplan aan?

Je doet de aanvraag op het ogenblik dat je een aanslagbiljet of een betaalbericht ontvangt. Voor de aanvraag gebruik je het formulier dat de overheid ter beschikking stelt. Je dient je aanvraag uiterlijk tegen 30 juni 2020 in.

Dit stuur je per e-mail of per brief naar het contactpunt, namelijk het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Het bevoegde RIC vind je als volgt: 

 • Hier vind je de kantorengids.
 • Vul bij « Filter Gemeente » je postcode of je gemeente in.
 • Klik op « Zoeken ». 
 • Je krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat je aanvraag zal behandelen.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan deze steunmaatregel?

Om effectief een afbetalingsplan te verkrijgen, gelden er enkele strikte voorwaarden:

 • je leeft de voorwaarden voor het indienen van de aangiften na
 • je schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

Hoe weet je of het afbetalingsplan werd goedgekeurd?

Binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het indienen van je aanvraag, ontvang je bericht over de goedkeuring ervan.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de overheid. Of neem je contact op met het SBB-kantoor in je buurt.