Kanttekeningen bij de jaarafsluiting

Zoals elk jaar zit je weer volop in de periode van de jaarafsluiting, het opstellen van de jaarrekening en het inschatten van de fiscale situatie. Daarbij wil je natuurlijk niet struikelen over nieuwe wettelijke bepalingen of interpretaties. Ons infocollege “Kanttekeningen bij de jaarafsluiting” wil hierbij je gids zijn.

Net zoals bij de voorgaande edities is dit info-college opnieuw opgevat als een update over alle relevante wijzigingen op het vlak van vennootschapsbelasting, btw, vennootschapsrecht en boekhouding. En alles is gebundeld op een halve dag.

Dit college biedt je een overzicht van de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van het afgelopen jaar, met in het bijzonder aandacht voor de volgende items:

Nieuw WVV + fiscale en boekhoudkundige gevolgen  

 • Inwerkingtreding WVV
 • Inbreng en kapitaal
 • Nieuwe jaarrekeningschema’s
 • Wettelijke reserves 
 • VVPR-bis
 •  Invoering dubbele test bij uitkeringen 
 • Kapitaalverhogingen en bijkomende inbreng
 • Meervoudig stemrecht en niet proportionele winstrechten
 • Rechtzetting jaarrekening
 • Cumulverbod vaste vertegenwoordiger en bestuurder

Nieuwigheden inzake vennootschapsbelasting   

 • Verdere tariefdaling
 • Nieuwe regels inzake aftrekbaarheid kosten personenwagens
 • Wijzigingen inzake fiscale afschrijvingen
 • Invoering matching principe 
 •  Intrestbeperking op rentegevende voorschotten
 • Vrijgestelde reserves opnemen aan gunsttarief
 • Afschaffing 120% aftrekken
 • Nieuwe bedragen voor voordelen van alle aard, kosten eigen aan de werkgever en sociale voordelen
 • De groepsbijdrage (of summiere vorm van fiscale consolidatie) 

Andere nieuwigheden 

 • Nieuwe tarieven voor neerlegging jaarrekening en voor bekendmakingskosten in het Belgisch Staatsblad
 • Recente adviezen Commissie voor Boekhoudkundige Normen
 • Nieuwigheden op vlak van btw

Prijs

220 euro + 21% btw (syllabus en documentatie inbegrepen) - na inschrijving ontvang je van ons een factuur voor betaling

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze infosessie zijn helaas afgesloten.

Deel evenement
Datum & tijdstip
dinsdag 18 februari 2020
van 13u30 tot 17u30
Adres

Brabanthal
Brabantlaan 1
3001 Leuven
België