Enkelvoudige of dubbele boekhouding: wat is het verschil?

Hoewel een boekhouding voor elke zelfstandige verplicht is, zien velen het als een noodzakelijk kwaad. Nochtans vormen de documenten een essentieel beleidsinstrument. Maar welke boekhouding moet jij voeren: een enkelvoudige of een dubbele? En wat is het precieze verschil tussen de twee? Een overzicht.

De boekhouding van een startende zelfstandige bestaat doorgaans uit 4 elementen:

  1. een financieel dagboek, opgesplitst in een kasboek (uitgaven en ontvangsten in geld) en een bankboek (uitgaven en ontvangsten via een bankrekening)
  2. een aankoopboek met de facturen van je leveranciers (de uitgaven)
  3. een verkoopboek met de facturen aan je klanten (je inkomsten)
  4. een inventarisboek, met een omschrijving van de voorraad en schulden van je zaak

Deze documenten vormen samen een enkelvoudige of vereenvoudigde boekhouding. Maar niet elke onderneming mag zo’n boekhouding voeren. Dat is enkel het geval voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF’s) en gewone commanditaire vennootschappen (Comm.V’s) met een jaaromzet lager dan 500.000 euro.

Start je een eigen zaak? Dan is de kans groot dat jij een enkele boekhouding mag voeren. 60% van de startende zelfstandigen richt immers een eenmanszaak op.

Let wel: zodra je jaaromzet boven 500.000 euro stijgt, schakel je verplicht over naar een dubbele boekhouding. Ook vennootschappen die geen VOF of Comm.V zijn en enkele sectoren (verzekeringen, beleggingen, kredieten en de beurs) moeten een dubbele boekhouding voeren, ongeacht hun omzet.

Wat is een dubbele boekhouding?

Een dubbele boekhouding is iets complexer dan een enkelvoudige. Tegenover elke transactie, zoals een aan- of verkoop, ben je verplicht een bewijskrachtige betaling te boeken. Je boekt dus elke verrichting dubbel in, vandaar de term ‘dubbele’ boekhouding.

Voorbeeld: Je bent zelfstandig fietsenmaker en koopt bij een leverancier 50 fietswielen. De factuur van de leverancier boek je in als aankoopfactuur. Bij betaling van de factuur zal de openstaande schuld worden tegen geboekt.

Op basis van je dubbele boekhouding maak je ook een jaarrekening. Die bestaat uit een balans en een resultatenrekening en geeft inzicht in de financiële gezondheid van je onderneming. De jaarrekening leg je neer bij de Nationale Bank van België (NBB), waarna iedereen die online kan raadplegen.

Waarom kiezen voor een dubbele boekhouding?

Door de eenvoud spaar je met een enkelvoudige boekhouding flink wat tijd uit. Bovendien blijft je boekhouding privé. Je bent namelijk niet verplicht om een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank.

Maar zelfs al mag je een enkelvoudige boekhouding voeren, een dubbele boekhouding is vaak aangewezen. Die biedt namelijk een veel gedetailleerder beeld van je onderneming. Zo kan je doordacht strategische beslissingen nemen. Bovendien sta je bij een geschil met de fiscus sterker in je schoenen. Met een dubbele boekhouding toon je immers makkelijker aan dat je aangegeven inkomsten overeenstemmen met de werkelijkheid. Iets wat bij een enkelvoudige boekhouding niet altijd het geval is.

Is een boekhouder noodzakelijk?

Welke boekhouding je ook voert, je schakelt best een boekhouder in. Want zelfs een enkelvoudige boekhouding voeren is voor een leek een complexe taak. Met een expert aan je zijde voldoe je niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar optimaliseer je ook je winst met het oog op een belastingbesparing. Kort gezegd: een goede boekhouder verdient zichzelf terug.

Een vliegende start als zelfstandige? Download je startersgids

Naast een boekhouding voeren moet je als zelfstandige ook belastingen betalen, btw doorstorten … In onze gratis startersgids ontdek je alle formaliteiten helder uitgelegd!
Krijg je liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.

Dimitri Follon
Dimitri Follon
consultant accountancy & fiscaliteit