Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Een overzicht van de vennootschapsvormen: kiezen is winnen

12 sep 17 Door Matthias Jans

Een essentiële keuze in je starterstraject is de juridische vorm voor je onderneming. De eenvoudigste manier is om eerst enkele issues op te helderen: wil je alleen starten of met (een) partner(s)? Hoeveel startkapitaal heb je? Hoeveel risico wil je lopen en hoeveel tijd of geld wil je besteden aan boekhouding? Eens deze vragen opgehelderd zijn, maak je makkelijker een keuze, samen met je boekhouder.

De meeste vennootschappen creëren een juridische rechtspersoon die verbintenissen aangaat, partij is bij contracten en een eigen vermogen bezit. Dit betekent in sommige gevallen dat het privévermogen van de aandeelhouders buiten schot blijft in geval van schulden. In andere gevallen is de vennoot wel aansprakelijk met zijn hele hebben en houden. Dat maakt het des te belangrijker om doordacht de juiste ondernemingsvorm te kiezen.

1. nv – naamloze vennootschap

De nv is ideaal voor grote kapitaalkrachtige ondernemingen. Aandeelhouders kunnen anoniem blijven en zijn vaak verschillend van de bestuurders.

 • De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk
 • Oprichtingsakte bij de notaris nodig
 • Minimumstartkapitaal: 61.500 euro
 • De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar

2. bvba – besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Deze vorm lijkt op de nv, maar is meestal kleinschaliger. Dit is de enige vennootschapsvorm die je alleen kan oprichten (dan spreken we van een e-bvba). Daarom is deze vorm populair onder vrije beroepers en als familievennootschap.

 • De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk
 • Oprichtingsakte bij de notaris nodig
 • Minimumstartkapitaal: 18.550 euro, maar slechts 6.200 euro moet bij aanvang gestort zijn (12.400 euro indien e-bvba)
 • De aandelen zijn in principe niet vrij overdraagbaar (in principe akkoord medevennoten nodig)

3. cvba – coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Typisch voor de coöperatieve vennootschap is dat de aandeelhouders – die steeds minstens met drie moeten blijven – gemakkelijk in of uit de cvba kunnen stappen.

 • De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk
 • Oprichtingsakte bij de notaris nodig
 • Minimumstartkapitaal: 18.550 euro, maar slechts 6.200 euro moet bij aanvang gestort zijn
 • De aandelen zijn enkel overdraagbaar aan personen bepaald in de statuten

4. cvoa – coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Deze vereenvoudigde versie van de coöperatieve vennootschap brengt minder verplichtingen met zich mee dan de cvba. Daartegenover staat wel dat elke vennoot onbeperkt aansprakelijk is.

 • De aandeelhouders zijn onbeperkt aansprakelijk
 • Geen oprichtingsakte bij de notaris nodig
 • Geen minimumstartkapitaal nodig
 • De aandelen zijn enkel overdraagbaar aan personen bepaald in de statuten

5. vof -  vereniging onder firma

Dit is de eenvoudigste vorm: geen startkapitaal, geen notariskosten én een vereenvoudigde boekhouding. Als je aandelen wil verkopen of schenken moet je akkoord krijgen van je medevenno(o)t(en). Daarom is de vof geschikt voor kleine familiebedrijven.

 • De aandeelhouders zijn onbeperkt aansprakelijk
 • Geen oprichtingsakte bij de notaris nodig
 • Geen minimumstartkapitaal nodig
 • De aandelen staan op naam en zijn in principe niet vrij overdraagbaar

6. comm.v – (gewone) commanditaire vennootschap

Deze vennootschap bestaat uit minstens één stille en minstens één werkende vennoot. Een stille vennoot mag niet namens de vennootschap handelen en schiet enkel geld voor.

 • De stille aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk, de werkende vennoten onbeperkt
 • Geen oprichtingsakte bij de notaris nodig
 • Geen minimumstartkapitaal nodig
 • De aandelen staan op naam en zijn in principe niet vrij overdraagbaar

7. comm.va – commanditaire vennootschap op aandelen

In deze commanditaire vennootschap met stille en werkende vennoten zijn de aandelen wel overdraagbaar. Dit wordt ook wel ‘de nv met stille vennoten’ genoemd. 

 • De stille aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk, de werkende vennoten onbeperkt
 • Oprichtingsakte bij de notaris nodig
 • Minimumstartkapitaal: 61.500 euro
 • De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar

Je keuze zal dus afhangen van wie investeert, hun rechten en het startkapitaal. Kies bewust: je kan altijd veranderen van juridische vorm, maar daar komen kosten bij kijken. Je overloopt de mogelijkheden dus het best met je startersadviseur.

Dit is een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen de vennootschapsvormen. Een uitgebreide uiteenzetting vind je in de gratis publicatie ‘Samenwerken en vennootschappen’.

Een keuze gemaakt? In onze startersgids vind je een stappenplan om je vennootschap officieel te maken.

Matthias

Matthias

juridisch adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.