Vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen: wanneer heb je er recht op?

Isabel Dillen
Startersadvies

 

Alle info en handige tips? Download je startersgids

Bij starten als zelfstandige komt heel wat kijken: voorwaarden, belastingen, je eerste facturen, btw … Je optimaal voorbereiden? Met onze gratis startersgids ben je meteen mee!

Liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.

Korte opfrisser: waarom sociale bijdragen?

Elke Belg die werkt, betaalt sociale bijdragen. In ruil krijg je kinderbijslag, gezondheidszorg, uitkering bij ziekte en pensioen, ook wel sociale rechten genoemd. Bij werknemers wordt maandelijks automatisch een sociale bijdrage van hun loon afgetrokken. Ook als zelfstandige krijg je sociale rechten, maar daarvoor moet je wel elke drie maanden een bijdrage aan een sociaal verzekeringsfonds betalen.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep

Als je belastbaar inkomen te laag is om je sociale bijdragen te betalen, kan je als zelfstandige in hoofberoep een vrijstelling aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds. Enkel als je het financieel erg moeilijk hebt, kom je hiervoor in aanmerking. En let op, want je moet die situatie ook objectief kunnen bewijzen. Daarvoor ga je best te rade bij je boekhouder of accountant.

Is je inkomen niet laag genoeg voor een vrijstelling, kan je je hoofdberoep misschien laten ‘gelijkstellen met een bijberoep’. Je betaalt dan de bijdragen van een zelfstandige in bijberoep. Ook hier zijn er enkele voorwaarden, waarvoor je terecht kan bij je boekhouder. Je jaarlijks belastbaar inkomen mag bijvoorbeeld maximaal 8.595,80 euro bedragen. Weet wel dat wanneer je gelijkgesteld wordt met een bijberoep je geen eigen sociale rechten meer opbouwt!

Tot slot: ook als student-zelfstandige betaal je een pak minder sociale bijdragen!

Wat met zelfstandigen in bijberoep?

Verdien je jaarlijks minder dan 1.815,41 euro met je bijberoep, dan hoef je helemaal géén bijdragen te betalen. Die vrijstelling moet je expliciet aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, anders betaal je driemaandelijks de minimumbijdrage van 95,88 euro.

Let op: verwar niet met starterskorting

Je sociale bijdragen worden berekend op basis van je jaarlijks belastbaar inkomen. Maar als starter heb je natuurlijk nog geen zicht op je jaarlijks inkomen. Daarom betaal je de eerste drie jaar een minimumbijdrage van 866,62 euro per kwartaal. Ook al gaat het om een minimumbijdrage, als starter in hoofdberoep betekent dit vaak een flinke hap uit het budget.

Je kan er als starter voor kiezen sociale bijdragen te betalen op een lagere minimumdrempel gedurende de eerste 4 kwartalen van de activiteit:

Geraamd jaarinkomen 2023 Voorlopige bijdrage
< 8.473,80 euro 332,17 euro (eerste kwartaal) en 447,53 (tweede tem vierde kwartaal)
8.473,80 tot 16.409,20 euro De starter kan een voorlopige bijdragen betalen 
op zijn geschat inkomen dat tussen beide grenzen ligt
Meer dan 16.409,20 euro 866,62 euro (geen vermindering mogelijk)

Soms is het echter beter om toch de volle pot te betalen. De drempels in de tabel liggen namelijk heel laag. Stel: je kiest ervoor om een lagere minimumbijdrage te betalen bij je start als zelfstandige. Maar wat als je in dat eerste jaar toch – onverwacht – veel meer verdient? Dan moet je achteraf opleggen, wat natuurlijk ook niet zo fijn is. Je zal bovendien ook nog een boete moeten betalen. Overleg dus zeker met je boekhouder of de starterskorting de meest logische optie is.

 

Alle info en handige tips? Download je startersgids

Bij starten als zelfstandige komt heel wat kijken: voorwaarden, belastingen, je eerste facturen, btw … Je optimaal voorbereiden? Met onze gratis startersgids ben je meteen mee!

Liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.