Krijg je btw sneller terugbetaald: nieuwe regels voor starters vanaf 2020

Leslie Rottiers
Fiscaal advies

De meeste zelfstandige ondernemers betalen btw op hun aankopen en ontvangen btw van hun klanten. Het verschil kan je terugvragen van de belastingdienst via de btw-aangifte. Wanneer en hoe je dit bedrag terugkrijgt, kon je al lezen.

Versnelde btw-teruggave vanaf 2020

Btw die je in het begin van een kwartaal betaalt, krijg je dus pas na een kleine 6 maand terug. Die periode is niet altijd makkelijk te overbruggen. Als startende zelfstandige heb je immers nog niet veel financiële reserves. Daarom heeft de overheid de terugbetalingstermijn voor starters ingekort. 
 

Wanneer ben je een ‘starter’? 

Om als ‘startende’ onderneming in aanmerking te komen moet je de btw terugvragen die betrekking heeft op een periode van 24 maanden die volgt op de datum van aanvang van de activiteit. De datum die je op het formulier 'Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit' (formulier 604A) hebt ingevuld zal hier bekeken worden. 

Er worden twee ‘manieren’ voorzien om sneller de btw terug te krijgen:  

Via de maandelijkse teruggave

Vanaf 1 januari 2020 komen startende ondernemingen ook in aanmerking voor de mogelijkheid om maandelijks hun btw-tegoed terug te vragen. Deze mogelijkheid bestaat nu al voor de btw-plichtigen die een ‘vergunning maandelijkse teruggave' hebben, maar slechts onder bepaalde voorwaarden. 

In tegenstelling tot de huidige vergunning zouden starters hier automatisch gebruik van kunnen maken. Er moet dus niet expliciet een aanvraag worden ingediend. Het btw-bedrag zal dan binnen de maand na indiening van de btw-aangifte teruggestort worden.  

Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

  • Je bent een ‘starter’, dit wil zeggen je bent maximum 24 maanden bezig met je btw-activiteiten 
  • Je btw-tegoed bedraagt minstens 245 euro
  • Je dient maandelijks een elektronische btw-aangifte in
  • Je dient een schriftelijk verzoek in om maandelijks de btw terug te krijgen
  • Je btw-aangifte moet ingediend zijn ten laatste de 20e van de maand na de maand waarop de aangifte betrekking heeft (vb. de aangifte van januari 2020 moet uiterlijk op 20 februari 2020 ingediend zijn)

In dat geval wordt de btw terugbetaald ten laatste voor het einde van de 2e maand die volgt op het tijdvak van de aangifte. Concreet betekent dit dat het btw-tegoed voor de aangifte van januari 2020 zal worden terugbetaald tegen 31 maart 2020, uiteraard indien aan alle voorwaarden voldaan is.

Via de indiening kwartaalaangiften

Je kan er ook voor kiezen je btw-aangifte per kwartaal in te dienen. De overheid zal in dat geval proberen om de btw sneller terug te betalen dan nu het geval is. Men zal proberen de btw terug te storten binnen de twee maanden volgend op de periode van de kwartaalaangifte. 

Je mag wel niet vergeten aan te vinken in de btw-aangifte dat je het btw-tegoed terug wil.

Vragen over je btw-aangifte?

In onze startersgids leggen we alle btw-formaliteiten helder uit. Je kan ook vrijblijvend contact opnemen met een van onze startersadviseurs. Hij of zij helpt je graag op weg!