Hoeveel sociale bijdragen betaal je als zelfstandige in bijberoep?

Nathalie Put

Ook als zelfstandige in bijberoep betaal je sociale bijdragen. Maar hoe wordt je allereerste sociale bijdrage als starter dan berekend? En wat krijg je ervoor terug? Dat lees je hier.

Ook als zelfstandige in bijberoep ontsnap je er niet aan: de sociale bijdragen. Elke drie maanden krijg je van je sociaal verzekeringsfonds een afrekening in de bus. Op jaarbasis gaat maar liefst 20,5% van je belastbaar inkomen naar die bijdragen. Maar hoe wordt je allereerste sociale bijdrage als starter dan berekend? En: wat krijg je daar eigenlijk voor terug?

Alle info en handige tips? Download je startersgids

Bij starten als zelfstandige komt heel wat kijken: voorwaarden, belastingen, je eerste facturen, btw … Je optimaal voorbereiden? Met onze gratis startersgids ben je meteen mee!

Liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.

Over dat laatste kunnen we kort zijn: als bijberoeper bouw je je sociale rechten (zoals ziekte-uitkeringen en pensioen) op via je hoofdberoep. Voor de extra sociale bijdrage die je als zelfstandige betaalt, krijg je dus niets extra in ruil. Kortom: het gaat eerder om een soort ‘solidariteitsbijdrage’.

Hoeveel betaal je?

Net als zelfstandigen in hoofdberoep betaal je in bijberoep een sociale bijdrage van 20,5% van je belastbaar inkomen. Maar de vastgelegde minimumbijdrage ligt beduidend lager:

  • hoofdberoep: 731,33 euro per kwartaal
  • bijberoep: 80,90 euro per kwartaal

Deze bedragen zijn inclusief de verplichte administratiekost van 3,05%. Let op: de administratiekost verschilt per sociaal verzekeringsfonds en kan oplopen tot 4,25%. Dan stijgt de minimumbijdrage mee.

Je kiest niet of je in hoofd- of in bijberoep start. Je bent zelfstandige in bijberoep als je

  • minstens nog halftijds werkt als loontrekkende;
  • minstens 60% van een voltijds uurrooster presteert als vastbenoemde leerkracht of 50% als contractueel;
  • van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) geniet of een werkloosheidsuitkering ontvangt, of
  • een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt als loontrekkende.

Let op als je een uitkering combineert met een zelfstandige activiteit! Informeer eerst bij de uitbetalingsinstelling of je uitkering niet in het gedrang komt.

Verdien je jaarlijks minder dan 1.531,99 euro met je bijberoep, hoef je helemaal géén bijdragen te betalen. Die zogenoemde vrijstelling moet je expliciet aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, anders betaal je driemaandelijks de minimumbijdrage van 80,90 euro.

Twijfel je over hoeveel je moet bijdragen? Je boekhouder rekent het graag voor je uit.

Voorlopige bijdrage en regularisatie

Je betaalt elk kwartaal een voorlopige bijdrage, berekend op je inkomsten van drie jaar geleden. Zodra je sociaal verzekeringsfonds van de overheid doorkrijgt hoeveel je exact verdiende – in de praktijk is dat twee jaar later – volgt een ‘regularisatie’. Dat betekent dat je geld terugkrijgt of bijbetaalt, tot de rekening klopt.

Omdat er als starter geen inkomen is om je op te baseren, betaal je de minimumbijdrage van 80,90 euro per kwartaal. Tenzij je natuurlijk opteert voor de vrijstelling.

Verhogen of verlagen van je voorlopige bijdrage

Vermoed je dat je meer of minder zal verdienen dan drie jaar geleden? Dan kan je ervoor kiezen je sociale bijdragen te verhogen of te verlagen, zodat de regularisatie minder hard aankomt. Zeker voor starters is een verhoging interessant: sociale bijdragen zijn immers aftrekbare kosten.

Alle info en handige tips? Download je startersgids

   

Bij starten als zelfstandige komt heel wat kijken: voorwaarden, belastingen, je eerste facturen, btw … Je optimaal voorbereiden? Met onze gratis startersgids ben je meteen mee!

Liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.