Hoe werkt de personenbelasting voor zelfstandigen?

Nathalie Put

Run je een eenmanszaak met een gemiddelde omzet, dan hou je daar al snel slechts de helft winst aan over. Onder meer de personenbelasting neemt een stevige hap van je netto-inkomsten in. Hoe die personenbelasting precies berekend wordt, doen we je in deze blogpost helder uit de doeken.

 

Alle info en handige tips? Download je startersgids

Bij starten als zelfstandige komt heel wat kijken: voorwaarden, belastingen, je eerste facturen, btw … Je optimaal voorbereiden? Met onze gratis startersgids ben je meteen mee!

Liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.

Wat houdt de personenbelasting in?

De personenbelasting is een belasting die iedere belastingplichtige in België - lees: iedereen die hier woont of zijn vermogen beheert – op zijn belastbare jaarinkomen moet betalen. Je inkomsten van een jaar worden telkens aangeslagen in het jaar erop: in het aanslagjaar 2019 betaal je dus belastingen op je inkomsten van 2018.

Waarop betaal je personenbelasting?

Concreet betaal je personenbelasting op je nettoberoepsinkomen of netto-inkomen: dat is je jaaromzet (de som van je opbrengsten met aftrek van btw) min je beroepskosten (de uitgaven die je doet om je zaak te kunnen runnen). Ook provinciebelastingen, pensioensparen en sociale bijdragen horen bij die kosten.

Personenbelasting in een eenmanszaak

In een eenmanszaak geldt hetzelfde principe als bij loontrekkenden: je netto-inkomen wordt gespreid belast volgens vijf belastingschijven. Hoe meer je verdient, hoe meer je dus procentueel bijdraagt.

De belastingtarieven voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) zien er als volgt uit:

 

Inkomensschijf

Tarief

Belasting

€ 0 - € 12.990

25%

€ 3.247,50

€ 12.990 - € 22.290

40%

€ 3.720,00

€ 22.290 - € 39.660

45%

€ 7.816,50

Vanaf € 39.660

50%

 

Let wel: hier komt ook nog eens een gemeentebelasting, verschuldigd op je belastingbedrag, bovenop. Daarnaast heeft iedere belastingplichtige recht op een belastingvrije som: een basisbedrag (minstens 7.430 euro voor het aanslagjaar 2019) waarop je geen belastingen betaalt. Die som kan verschillen. Heb je bijvoorbeeld kinderen ten laste, dan betaal je minder belastingen.

Voorbeeld: in 2018 draaide je eenmanszaak 70.000 euro omzet. Na aftrek van bijvoorbeeld een totaal aan 20.000 euro beroepskosten en 10.250 euro sociale bijdragen (20,5% van je omzet min beroepskosten) hou je 39.750 euro netto-inkomen over. Na de betaling van je personenbelasting (14.829 euro), waarvan 7.430 euro niet belast, hou je uiteindelijk 26.778,50 euro winst over.

Goed om te weten: maak je minder beroepskosten, dan is je netto-inkomen logischerwijs hoger. Je betaalt dan procentueel meer belastingen, maar je zal op het einde van de rit iets meer winst hebben.

 

En wat met bijberoep?

Heb je een eenmanszaak in bijberoep, dan betaal je personenbelasting op het totaal van je inkomsten uit hoofd- en bijberoep. Aangezien de belasting progressief is opgebouwd, kom je zo al snel in de hoogste schaal (50%) terecht. Hoe meer beroepskosten je natuurlijk ingeeft, hoe lager je belastbaar bedrag wordt. Om dit correct in te geven, doe je het best beroep op een ervaren boekhouder of accountant.

De vennootschapsbelasting: fiscaal voordeliger

De vennootschapsbelasting is op zich fiscaal voordeliger: terwijl je in een eenmanszaak in de hoogste schijf de helft van je inkomen afdraagt, betaal je in een vennootschap steeds een vlak tarief. Vanaf inkomstenjaar 2018 is dit tarief standaard 29,58% (of 25% vanaf 2020). Voor de eerste winstschijf van 100.000 EUR kunnen bepaalde KMO-vennootschappen zelfs genieten van een verlaagd tarief van 20,40% (of 20% vanaf 2020).

Let op, in een vennootschap komen de inkomsten in de eerste plaats toe aan de onderneming. De inkomsten worden belast in de vennootschapsbelasting, waarna ze pas via een beperkt aantal uitkeringsmogelijkheden (bezoldiging, dividenden, interesten, huur …) bij de natuurlijke persoon kunnen terechtkomen. Elke transfer van inkomsten naar de persoonlijke naam wordt bijkomend belast in de personenbelasting.

 

Alle info en handige tips? Download je startersgids

Bij starten als zelfstandige komt heel wat kijken: voorwaarden, belastingen, je eerste facturen, btw … Je optimaal voorbereiden? Met onze gratis startersgids ben je meteen mee!

Liever vrijblijvend advies van een expert? Contacteer een SBB-startersadviseur.