De omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018: hoe verloopt de procedure?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Officieel trapte de Vlaamse overheid de omgevingsvergunning al af op 23 februari 2017. Maar de lancering verliep vooral op technisch vlak niet van een leien dakje. Projecten die bij de gemeente ingediend moeten worden, verliepen daarom via een gefaseerde invoering. Vanaf 1 januari 2018 zal iedereen via dezelfde procedure en hetzelfde digitale loket moeten werken.

Wanneer (g)een omgevingsvergunning?

Je hebt een omgevingsvergunning nodig om ‘omgevingsprojecten’ te realiseren:

  • Stedenbouwkundige handelingen, zoals het oprichten van een nieuw gebouw
  • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, zoals een airco, het lozen van afvalwater, de opslag van bepaalde producten, de productieactiviteiten, e.a.
  • Verkaveling van gronden, zoals het opdelen van een grond in meerdere bouwloten. Vroeger had je voor elk van deze projecten een aantal vergunningen nodig. Zo vergde de bouw van een serre een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning. Maar dankzij de omgevingsvergunning wordt dit nu beschouwd als een gemengd project: de omgevingsvergunning overkoepelt dus de oude vergunningen in één procedure, in één nieuwe vergunning. Wat hetzelfde blijft: soms heb je géén vergunning nodig. Voor kleine bouwwerken zijn er bijvoorbeeld vrijstellingen of geldt enkel een meldingsplicht bij je gemeente. In onze praktijkgids over de omgevingsvergunning vind je alle procedures tot in de details.

Gewoon of vereenvoudigd

Voor een stedenbouwkundige vergunning klopte je vroeger meestal aan bij de gemeente, terwijl de gemeente of de provincie je aanspreekpunt was voor een milieuvergunning. Nu dien je je project in bij het digitaal loket waarna de bevoegde overheid je aanvraag integraal zal beoordelen. Gaat het om een relatief kleine aanvraag, dan zal je gemeente wellicht verantwoordelijk zijn. Houdt je activiteit veel milieurisico’s in, dan beoordeelt je provincie of de Vlaamse overheid het project.

Ook hoe lang je vervolgens op je vergunning moet wachten, hangt af van de complexiteit van je project. Voor eenvoudige bouw- of milieuprojecten krijg je binnen de 60 dagen een antwoord. Als die ‘vereenvoudigde procedure’ niet kan, bijvoorbeeld omdat er een openbaar onderzoek of milieueffectenrapport nodig is, dan geldt de gewone procedure. In dat geval bedraagt de beslissingstermijn tussen de 105 en 120 dagen.

Bijkomende wijzigingen

Nog een in het oog springende wijziging is de onbepaalde termijn van de omgevingsvergunning. In de plaats komt een evaluatiesysteem, dat moet waken over de gezondheid van mensen en het milieu. Bij grote risico’s kan de overheid bijvoorbeeld de milieuvoorwaarden bijstellen of zelfs je vergunning beperken.

Ook de zogenoemde administratieve lus is van belang. Die houdt in dat je na een openbaar onderzoek of tijdens de beroepsprocedure nog zaken kunt wijzigen aan je aanvraag. Een nieuw openbaar onderzoek kan dan opgestart worden, zonder dat je daarvoor een volledig nieuwe aanvraag moet indienen.

Meer weten of je vergunning aanvragen?

Hoewel de omgevingsvergunning zeker een positieve maatregel is, blijft de opmaak van je vergunningsdossier delicate materie – zeker in de context van complexe milieu- en stedenbouwwetgeving. Onze milieu- en bouwadviseurs zorgen daarom voor professionele begeleiding op maat van je bedrijf.