9 alternatieven voor een klassieke banklening als starter

Nathalie Put
Financieel-strategisch advies

Een klassieke banklening is nog altijd interessant voor startende zelfstandigen, maar die vastkrijgen is niet altijd eenvoudig. Zo is een uitgekiend businessplan (inclusief financieel plan) een must. Je moet bovendien ook over een bepaalde hoeveelheid eigen middelen beschikken die je kan investeren in je zaak.

Is een banklening niet onmiddellijk een optie (omdat je onvoldoende eigen middelen hebt of omdat het risico te hoog is en er niet voldoende waarborgen voorhanden zijn) dan zijn er nog heel wat manieren om jouw onderneming te financieren: gunstige leningen, subsidies of fiscale voordelen. Vaak is een financieringsmix, waarbij verschillende kapitaalbronnen elkaar aanvullen, de beste piste.

Voordelige leningen

Er zijn verschillende types leningen als alternatief voor een klassieke banklening. Zo heb je bijvoorbeeld de gunstige leningen van de overheid. Dat zijn vaak ‘achtergestelde’ kredieten. In het geval van financiële moeilijkheden, moet je deze lening pas als allerlaatste terugbetalen. Andere schuldeisers krijgen dus voorrang. Daardoor krijg je makkelijker een lening bij je bank. Enkele voorbeelden:

1. De Startlening+ is er voor alle starters (en dus ook werkzoekenden en student-ondernemers) die nog niet of maximaal 4 jaar zelfstandige in hoofdberoep zijn. Je kan maximaal 100.000 euro lenen aan een vaste rentevoet van 3% voor materiële (een pand), immateriële (een patent) en financiële investeringen. Starters in de transport- en landbouwsector vallen uit de boot.

2. Bij Cofinanciering combineer je een lening (tot maximaal 350.000 euro) met een ander krediet van een bank, investeringsfonds of een erkende privé-investeerder (de zogenoemde ‘business angels’). Ook hier bedraagt de intrest 3%.

3. Een vreemde (maar heel welkome!) eend in de bijt is de Winwinlening. Dat is geen overheidskrediet, maar een manier om geld op te halen – maximaal 200.000 euro – bij particulieren. Zij krijgen een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% op het geleende bedrag, dat maximaal 50.000 euro telt. Er geldt een rentevoet van minimaal 1% en maximaal 2%, en dat voor een vaste looptijd van 8 jaar.

4. Lukt het je niet om een banklening te bekomen? Dan is het Impulskrediet misschien een goed alternatief. Samen met een coach bespreek je je financieel en ondernemingsplan, waarna je kans maakt op een bedrag tot 25.000 euro. Vervolgens kan je ook de komende twee jaar op steun en advies van een expert rekenen.

5. Heb je een flink startkapitaal nodig, maar krijg je geen banklening omdat je niet genoeg financiële zekerheden kan bieden? Met de Vlaamse Waarborgregeling trek je misschien je bankier wel over de streep. De overheid dekt namelijk 75% van je kredietbedrag, tot maximaal 1,5 miljoen euro. In ruil betaal je een eenmalige premie, in functie van de grootte en looptijd van je waarborg.

Amalgaam van subsidies en premies

Een lening is een logische stap, maar er bestaat ook een waaier aan subsidies en premies. Die vormen een niet te onderschatten geldbron en kunnen een goede aanvulling zijn voor je financieringsmix.

Door de talloze steunmaatregelen dreig je door de bomen het bos niet meer zien. De subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt allemogelijkheden op provinciaal, Vlaams, federaal én Europees niveau. We lichten er twee uit:

6. De kmo-portefeuille is veruit een van de bekendste premies. Je krijgt tot 40% subsidies voor opleidingen en advies, met een maximum van 10.000 euro per jaar. Daarvoor moet je wel al een ondernemingsnummer hebben en beroep doen op een erkende dienstverlener, zoals SBB. Je kan een aanvraag indienen voor onder andere een investeringsanalyse, een waardering van je onderneming of advies om je ondernemingsvorm te wijzigen.

7. Start je met een innovatief project en sta je open voor risicokapitaal? Dan is Finmix mogelijk iets voor jou. Daarbij doe je aan een panel van experts je plannen uit de doeken, waarop zij je adviseren over de ideale financieringsmix.

 

Vergeet ook je gemeente niet

Ze staan niet in de subsidiedatabank, maar ook de subsidies en premies van je stad of gemeente zijn het verkennen waard. Zeker grotere steden geven starters een duwtje in de rug, al moet je die steun zelf aanvragen.

Fiscale voordelen

Startkapitaal vergaren kan niet alleen via startersleningen of subsidies, maar ook via fiscale voordelen. Daardoor rijf je makkelijker leningen en investeerders binnen. Een paar bekende voorbeelden:

8. Met crowdfunding haal je geen grote som geld op bij de bank, maar veel kleine bedragen bij het grote publiek. De financieringsvorm zit alvast in de lift, ook in België. De voorbije jaren werd er meer dan 40 miljoen euro opgehaald. Interesse? Dan kan je terecht bij erkende crowdfundingplatformen zoals bijvoorbeeld Bolero, CroFun, Angel.me, Kickstarter of Ulele..

Ook voor investeerders is crowdfunding voordelig. Lenen ze een bedrag aan een startende vennootschap (bestaat niet langer dan 4 jaar), dan betalen ze geen belastingen op hun ontvangen intresten.

9. Met de tax shelter wil de overheid individuen stimuleren om in jonge ondernemingen te investeren. Worden ze aandeelhouder, dan krijgen ze standaard 30% van hun investering terug in de vorm van een belastingvermindering. Al hangen daar enkele voorwaarden aan vast.

 

Vragen over de beste financieringsmix voor jouw zaak? Je boekhouder beantwoordt ze graag. In onze gratis startersgids beantwoorden we alvast de meest prangende thema’s.