Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Welke sociale rechten bouw je op als zelfstandige in hoofdberoep?

03 okt 17 Door Isabel Dillen

Dankzij ons uitgebreide sociaal vangnet kan je rekenen op financiële steun in tal van situaties. Bijvoorbeeld als je ziek wordt, een kind krijgt of met pensioen gaat. Ook als zelfstandige geldt dit principe. Daarom betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Maar welke rechten bouw je precies op als zelfstandige in hoofdberoep?  

Hoe werkt het hele systeem van sociale bijdragen precies? In onze startersgids vind je een heldere uiteenzetting.

 1.      Je wordt ziek

Als zelfstandige heb je dezelfde rechten als werknemers voor de terugbetaling van gezondheidszorg. Zo recupereer je, via je ziekenfonds, medische kosten zoals de aankoop van medicijnen, een opname in het ziekenhuis of kinesitherapie.

Verlies je je inkomen omdat je arbeidsongeschikt wordt? Dan ontvang je vanaf de tweede maand van de ongeschiktheid een uitkering via je ziekenfonds. Het bedrag varieert tussen de 914,16 en 1.489,54 euro per maand, afhankelijk van je gezinssituatie.

2.      Je krijgt een kind

Als kersverse moeder heb je recht op 12 weken moederschapsverlof. Per week ontvang je dan een vergoeding van 467,47 euro. De eerste week neem je op vóór je bevalling. Daarnaast kan je gratis dienstencheques krijgen voor 105 uur hulp in de weken na de geboorte, de zogenoemde moederschapshulp.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen bestaat nog niet.

Daarnaast krijg je ook kraamgeld en kinderbijslag, net zoals loontrekkenden.

3.      Je zorgt voor een familielid

Zorgverlof of mantelzorg duurt telkens 1 tot 6 maanden. Tijdens je hele loopbaan mag je in totaal 12 maanden zorgverlof opnemen. Er zijn drie erkende redenen om zorgverlof op te nemen:

  • Je zorgt voor een familielid – tot in de tweede graad – dat ernstig ziek is.
  • Je dient palliatieve zorg toe aan een familielid.
  • Je zorgt voor je eigen kind met een beperking.

4.      Je zaak sluit (tijdelijk)

In sommige gevallen moet je je onderneming noodgedwongen sluiten. Omdat er bijvoorbeeld brand uitbrak, iemand je zaak vernielde of er een natuurramp plaatsvond. In dat geval geldt het overbruggingsrecht en blijven je sociale rechten nog één jaar in stand. In dat jaar krijg je ook een maandelijkse uitkering. 

5.      Je gaat met pensioen

Met je sociale bijdragen bouw je ook je pensioen op. Het minimumbedrag voor werknemers en zelfstandigen is gelijk, maar gemiddeld ontvang je als zelfstandige beduidend minder.

Veel ondernemers doen daarom aan pensioensparen, via het zogenoemde Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Work in progress

Zelfstandigen kunnen de laatste jaren op steeds betere rechten rekenen. Een goede zaak, want zo wordt de kloof tussen zelfstandigen en werknemers alsmaar kleiner. Onder meer het minimumpensioen en de kinderbijslag voor zelfstandigen zijn al gelijkgesteld aan die voor werknemers.

Aanvullende verzekering nodig?

Er bestaan nog tal van aanvullende verzekeringen, soms verplicht en soms optioneel. Ondernemers met een zaak waar klanten over de vloer komen, moeten zich bijvoorbeeld verplicht indekken tegen brand- en stormschade of lichamelijke letsels bij klanten na brand of ontploffing. Optioneel voor alle zelfstandigen is de gewaarborgde inkomensverzekering of de verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Meer weten over sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep? Lees het in onze startersgids.

Om exact te weten welke verzekeringen je het best afsluit of waar je aanvragen voor uitkeringen moet indienen, kan je terecht bij je startersadviseur.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.