Zelfstandige of kmo-bedrijfsleider? We ondernemen samen mét jou

Als ondernemer op de hoogte blijven van de complexe en voortdurend veranderende milieu- en stedenbouwwetgeving? Onbegonnen werk. En dat hoeft ook niet. Want SBB houdt voor jou de vinger aan de pols. Zo oogst je te gepasten tijde ons advies en onze ondersteuning: over de omgevingsvergunning, bij de jaarlijkse milieuaangiftes of een milieucontrole, of als (alweer) een nieuwe wet het licht ziet. 

Team van milieu- en bouwadviseurs

Bij je vaste SBB-adviseur kan je terecht voor elke vraag of bij elke mijlpaal. Indien nodig, schakelen we een gespecialiseerde milieu- of bouwadviseur in. Die heeft de sectorervaring om je te ondersteunen bij:

  • Je dossier voor een omgevingsvergunning 
  • Je voorjaarsaangiftes
  • Een MER-studie
  • De opmaak van een passende beoordeling
  • Milieuaudits
  • De opdracht van een externe milieucoördinator
  • De aanvraag vergunning kleinhandelsactiviteiten (vroegere socio-economische vergunning)
  • Een sloopopvolgingsplan
  • Een asbestinventaris