Land- of tuinbouwer? Samen werken we aan je toekomst

Omgevingsadvies

Als landbouwer op de hoogte blijven van de complexe en voortdurend veranderende milieu- en stedenbouwwetgeving? Onbegonnen werk. En dat hoeft ook niet. Want SBB houdt voor jou de vinger aan de pols. Zo oogst je te gepasten tijde ons advies en onze ondersteuning: over de omgevingsvergunning, bij de jaarlijkse milieuaangiftes of een milieucontrole, of als (alweer) een nieuwe wet het licht ziet.

Team van milieu- en bouwadviseurs

Bij je vaste SBB-adviseur kan je terecht voor elke vraag en bij elke mijlpaal. Indien nodig, schakelen we een gespecialiseerde milieu- of bouwadviseur in. Die heeft de sectorervaring om je te ondersteunen bij:

  • Omgevingsvergunningen
  • Voorjaarsaangiftes
  • MER-studies
  • Opmaak van een passende beoordeling
  • Milieuaudits
  • Opdracht van een externe milieucoördinator
  • Socio-economische vergunningen
  • Begeleiding maatregelen flankerend beleid IHD/PAS
  • Sloopinventaris
  • Klimaat- en energieadvies