Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Onze praktijkgidsen voor vrijberoepsbeoefenaars

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke (investerings)beslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de complexe regelgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt.

wegwijzer

Fiscale en juridische knipperlichten bouwsector

In vraag- en antwoordvorm geven onze specialisten antwoorden op de vele fiscale en juridische vragen die professionals uit de bouwsector ons regelmatig stellen.  Volgende thema's komen aan bod: btw-reglementering, energiesteunmaatregelen en aandachtspunten zoals werfmelding, sabam, aanwezigheidsregistratie, schijnzelfstandigheid, vestigingswetgeving, ... 

Download gratis de praktijkgids
wegwijzer

Samenwerken en vennootschappen

Ondernemers en vrije beroepen hebben steeds meer interesse om samen te werken met collega’s uit dezelfde sector. Om geïnteresseerden meer inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden van een samenwerkingsovereenkomst en de voor- en nadelen van een vennootschapsconstructie, bieden wij u deze praktijkgids aan. 

Download gratis de praktijkgids
wegwijzer

Hoe financieel gezond is mijn onderneming?

In een snel evoluerende economie moet u erover waken dat uw onderneming op alle vlakken structureel goed gewapend is om de ondernemingsdoelen ook in de toekomst te blijven halen. Een goed inzicht in de financiële structuur is daarbij cruciaal. Deze praktijkgids toont u hoe u zelf de vinger aan de financiële pols van uw bedrijf houdt.

Download gratis de praktijkgids
wegwijzer

De fiscus op bezoek

Het resultaat van een bezoek van de fiscus kan sterk beïnvloed worden door de manier waarop de controle verloopt. Vanaf de start van een controle, waarbij uw adviseur misschien nog niet aanwezig is, is het belangrijk de juiste dingen te doen. Deze beknopte gids geeft u een overzicht van de spelregels waaraan zowel de controleur als u zich bij een controle moeten houden.

Download gratis de praktijkgids

Onze wegwijzers voor vrijberoepsbeoefenaars

Ondernemers zijn vaak druk in de weer en hebben baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Ze geven op een overzichtelijke manier antwoord op een aantal veelgestelde vragen. U kunt ze hieronder eenvoudig downloaden.

wegwijzer

Hoe stel ik een ondernemingsplan op?

Het ondernemingsplan is een onmisbaar instrument bij de start van een onderneming. Daaruit zal blijken of uw project haalbaar is en welke strategie het meeste kans op succes biedt.

Download wegwijzer
wegwijzer

Wat moet ik weten over beroepskosten?

Wanneer u een uitgave doet, stelt zich de vraag of u deze kost kunt inbrengen. Hier leest u de basisregels.

Download wegwijzer
wegwijzer

Is crowdfunding geschikt voor uw project?

Lees hier meer over crowdfunding, een alternatieve manier om uw project te financieren.

Download wegwijzer
wegwijzer

Van welke steunmaatregelen kan ik genieten?

De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van (startende) ondernemers. Een beknopt overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen.

Download wegwijzer
wegwijzer

Welke formaliteiten zijn er bij het huren van een pand?

De verhuur van panden wordt sterk gereglementeerd. Naast strikte regels voor huuropzeg, onderhoud, enz. bevat een contract ook financiële en fiscale aspecten.

Download wegwijzer