Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Praktijkgids: "De omgevingsvergunning voor architecten en bouwprofessionals"

De nieuwe omgevingsvergunning is sinds februari 2017 operationeel. Aan de invoering ging een lang en intensief voorbereidend traject vooraf.

Voor bouwers is het belangrijk dat de vergunningsprocedures vlotter verlopen met minder administratieve lasten en kosten. Ook het feit dat de vergunning principieel geldt voor een onbepaalde duur is belangrijk. In de plaats komt wel een evaluatiesysteem. Dit nieuwe evaluatiesysteem mag de winsten die gepaard gaan met de afschaffing van de hervergunningsprocedure om de 20 jaar niet teniet doet.

Een heel nieuw wettelijk kader dat leidt tot nieuwe aanvraagprocedures plaatst adviseurs, adviserende en vergunningverlenende overheden voor grote uitdagingen. 

Naast een correcte en vlotte toepassing van de nieuwe wetgeving, wordt ingezet op de digitalisering. Daarnaast wordt ook gerekend op een klant- en oplossingsgerichte benadering van alle betrokken overheden bij het adviseren en beoordelen van vergunningsaanvragen.

In deze brochure wil SBB u informeren en wegwijs maken in het verhaal van de omgevingsvergunning.

Inhoudstafel

De omgevingsvergunning voor architecten en bouwprofessionals

1. Vooraf 
2. Wat achtergrond 
3. Begrippenlijst 
4. Wat is een omgevingsvergunning? 
5. Welke projecten vallen onder de omgevingsvergunning? 
6. Wie behandelt de vergunningsaanvraag? 
7. Welke procedures zijn er? 
8. Hoe verloopt de procedure? 
9. Wanneer kan een omgevingsvergunning bijgesteld worden? 
10. Wat met de bestaande milieuvergunningen? 


Alvast een aangename en leerrijke lectuur gewenst.

De omgevingsvergunning voor architecten en bouwprofessionals

De omgevingsvergunning voor architecten en bouwprofessionals

Sinds 23 februari 2017 is de nieuwe omgevingsvergunning operationeel. Een heel nieuw wettelijk kader plaatst bouwprofessionals, vergunningverlenende overheden en adviseurs voor grote uitdagingen. In deze brochure willen wij u informeren en wegwijs maken in de vergunningsprocedure en het nieuwe evaluatiesysteem.
Download hier de gratis praktijkgids