Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vruchtgebruik te hoog gewaardeerd?

Gepubliceerd op 05-07-16

De rulingdienst heeft op haar website een nieuw ontwerp rulingaanvraag gepubliceerd, namelijk over de waardering van het vruchtgebruik. Deze ontwerptekst zorgt voor een heuse trendbreuk in de waarderingsmethoden voor het vruchtgebruik.

Hoewel de administratie in principe iedereen vrij laat in de keuze om een vruchtgebruik te waarderen, zal ze naar de toekomst bij een controle de gebruikte waarderingsmethode aftoetsen aan hun gewijzigde methode.

Er wordt wel vermeld dat elk vruchtgebruik "geval per geval" moet worden gewaardeerd. Er mag namelijk rekening gehouden worden met de staat van het onroerende goed, de uit te voeren werken, de bestemming van het onroerende goed (eigen gebruik, verhuur, intensief gebruik, slijtage...). De bijzondere elementen moeten bijkomend vermeld worden in het verslag, opgemaakt door een onafhankelijke vastgoeddeskundige. 

Over het algemeen zal de nieuwe berekening echter resulteren in een lagere waardering voor het vruchtgebruik. Bovendien bepaalt de rulingcommissie dat ongeacht de onderstaande berekening de vruchtgebruiker en de blote eigenaar een "gelijkwaardig" rendement moeten behalen, alsof zij onafhankelijke marktpartijen zouden zijn.

Deze nieuwe berekeningsmethode is een aangescherpte versie van de huidige "methode Ruysseveldt". Deze berekening is gebaseerd op de verwachte kasstroom van de huurwaarde. Het verschil zit echter in de gebruikte actualisatievoet. De vernieuwde methode tracht deze te berekenen als zijnde de netto-huurwaarde gedeeld door de aanschaffingsprijs.

Of dit nu de nieuwe methode wordt voor de waardering van een vruchtgebruik is nog af te wachten. Het is nog steeds verdedigbaar om een vruchtgebruik te waarderen met de methode Ruysseveldt, weliswaar rekening houdend met de correcte parameters en met hun actuele waarde.

Anse

Anse

accountant - belastingconsulent

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.