Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Toch nog woningen van 5 jaar oud renoveren aan 6%!

Gepubliceerd op 11-12-15

De btw-administratie had al geruime tijd aangekondigd dat vanaf 1 januari 2016 het verlaagd btw-tarief voor de renovatie slechts kan worden toegepast bij woningen die minstens 10 jaar oud zijn (in plaats van 5 jaar). Deze wijziging werd door de Ministerraad van 27 november 2015 goedgekeurd.

Concreet zou dit betekenen dat wanneer de werken worden voltooid in 2015, de 5 jarige voorwaarde nog kan worden toegepast. Anderzijds betekent dit ook dat wanneer de werken zouden aanvangen in 2015 en worden voltooid in 2016, er rekening moet worden gehouden met de 10 jarige ouderdomstermijn. Voor woningen die tussen de 5 en 10 jaar oud zijn, is de timing van de werken dan ook cruciaal. Worden de werken laattijdig beëindigd (mogelijks door overmacht), betekent dit namelijk een extra btw-kost van 15%.

De Minister van Financiën heeft echter op de valreep voorzien in overgangsmaatregelen die toelaat om ook na 31 december 2015 het btw-tarief van 6% te kunnen genieten bij woningen die ouder zijn dan 5 jaar.

Onder de volgende voorwaarden kan nog van het verlaagd btw-tarief van 6% btw worden genoten:

1° de woning moet voor het eerst in gebruik zijn genomen in de loop van 2007, 2008, 2009 of 2010. Voor woningen die vanaf 1 januari 2016 5 jaar oud zijn, moet dan ook het 21% btw-tarief worden toegepast

2° op 31 december 2015 moet zijn voldaan aan alle toepassingsvoorwaarden om van het verlaagd btw-tarief voor renovatie van privéwoningen te kunnen genieten (bv. het moet gaan om een verbouwing en geen nieuwbouw, de woning moet hoofdzakelijk privé worden gebruik, enz.);

3° afhankelijk van de aard van de werken moet:

4° de factuur voor de uitvoering van de werken moet uiterlijk op 31 december 2017 worden uitgereikt.

Zowel de dienstverrichter als de ontvanger moet bij een eventuele btw-controle kunnen aantonen dat aan de vier voorwaarden is voldaan. Het is hierbij van belang dat de overeenkomst voldoende gedetailleerd en gespecificeerd moet zijn. Een algemene overeenkomst over de toekomstige uitvoering van onbepaalde werken is niet voldoende, evenmin als een offerte.

Wel opgelet! De btw-controlekantoren zijn gesloten vanaf 25 december 2015 tot en met 3 januari 2016. Wanneer de aannemer in die periode een kopie van de overeenkomst aan zijn bevoegde btw-controlekantoor wil overmaken, dient men deze per aangetekende zending te versturen uiterlijk op 31 december 2015.

Wanneer er werken worden uitgevoerd waarbij er onzekerheid bestaat dat de werken wel effectief zullen beëindigd worden nog uiterlijk 31 december 2015 (bv. wegens slechte weersomstandigheden) en de woning is tussen de 5 en 10 jaar oud, is het eveneens aan te raden de overeenkomst over te maken aan de btw-controle om mogelijke discussie te vermijden.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.