Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Sociale voordelen RIZIV voor logopedisten en thuisverpleegkundigen

Gepubliceerd op 11-10-16

Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten ontvangen ieder jaar van het RIZIV een bijdrage die ze moeten besteden aan een sociale VAPZ (gefinancierd dus door het RIZIV) of aan een verzekering gewaarborgd inkomen. Vanaf 2016 zullen ook zelfstandige thuisverplegers en geconventioneerde logopedisten deze toelage kunnen krijgen. De nieuwe regeling dient nog wel bevestigd te worden via een Koninklijk Besluit, waarna de regeling definitief wordt. 

Wat is een RIZIV-toelage?

Als men als zorgverstrekker toetreedt tot de RIZIV-conventie en de richtlijnen hiervan naleeft, ontvangt men een bijdrage via het RIZIV. Het RIZIV stort deze bijdrage op een verzekeringscontract dat de uitbetaling van een rente of kapitaal garandeert in geval van overlijden, pensionering of invaliditeit. Die bijdrage moet men gebruiken als premie voor een sociaal VAPZ of voor een polis gewaarborgd inkomen.

Pensioenopbouw via een VAPZ

Het VAPZ voor medische beroepen heeft de kenmerken van een Sociaal VAPZ. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt 90% van de gestorte bedragen op dit contract gekapitaliseerd voor pensioenopbouw. De resterende 10% van het bedrag wordt gebruikt voor het financieren van solidariteitsprestaties. Deze solidariteitswaarborgen bieden:

Alle premies worden rechtstreeks door het RIZIV gestort.

Uitbetaling

Het gespaarde kapitaal wordt uitbetaald op het moment van de wettelijke pensionering. Gaat men vervroegd op pensioen, dan ontvangt men op dat moment het kapitaal.

Kan men de VAPZ - RIZIV met andere vormen van pensioensparen combineren?

Men kan een VAPZ-RIZIV perfect combineren met andere vormen van pensioenopbouw die men zelf financiert. Bijvoorbeeld met pensioensparen, langetermijnsparen of zelfs een tweede (Sociaal) VAPZ. Werkt u onder vennootschapsvorm, dan kan uw vennootschap een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten.

Specifieke voorwaarden voor de verpleegkundige en bedrag van de RIZIV-toelage

Om als verpleegkundige recht te openen op een RIZIV-tussenkomst dient u:

Voldoet u aan deze voorwaarden dan zou u recht hebben op een RIZIV-toelage ten belope van 500,00 EUR per jaar.

Specifieke voorwaarden logopedisten en bedrag van de RIZIV-toelage

Logopedisten (zowel zelfstandigen als loontrekkenden) hebben recht op een RIZIV-toelage op voorwaarde dat zij een minimale beroepsactiviteit uitoefenen. Twee activiteitdrempels, uitgedrukt in R-prestaties of R-waarden, werden vastgelegd om het bedrag van de sociale voordelen te bepalen. Hieronder vindt u een overzicht op welke bedragen de logopedist kan rekenen in functie van het aantal verstrekkingen of R-waarden.

Minder dan 900 verstrekkingen of
minder dan 15.750 R-waarden op jaarbasis 
 0 EUR
Tussen 900 en 1 999 verstrekkingen of
tussen 15.750 en 34.999 R-waarden op jaarbasis
 1.200 EUR
Tussen 2.000 en 4.000 verstrekkingen of
tussen de 35.000 en 70.000 R-waarden op jaarbasis 
 2.475 EUR 
Meer dan 4.000 verstrekkingen of
meer dan 70.000 EUR R-waarden op jaarbasis  
 0 EUR

 
Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst dient u het hele jaar geconventioneerd te zijn. U dient jaarlijks een aanvraag in te dienen.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.