Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Overeenkomst met buitenlanders: waar moet u op letten?

Gepubliceerd op 25-06-15

Wanneer u een overeenkomst afsluit met een buitenlandse medecontractant wordt deze afgesloten op naam van de buitenlandse medecontractant met vermelding van het bijhorend vestigingsadres (woonplaats) en andere relevante informatie (BTW nummer, ondernemingsnummer, …).

In het geval uw buitenlandse medecontractant geen vestiging heeft in België en/of niet in België geregistreerd is bij gebrek aan een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting zal in deze overeenkomst verwezen worden naar het adres (woonplaats) in het land van herkomst van uw buitenlandse medecontractant.

Dit heeft tot gevolg dat een kennisgeving of betekening aan uw buitenlandse medecontractant in uitvoering van deze overeenkomst dient te gebeuren aan het adres zoals vermeld in de aanhef van de overeenkomst (en dus in het land van herkomst van uw buitenlandse medecontractant).

Het kan gaan om buitengerechtelijke betekeningen (bvb. protesten, aanmaningen, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, ingebrekestellingen,…) evenals gerechtelijke betekeningen ( bvb. dagvaardingen door een deurwaarder in gerechtelijke acties waaronder de bewarende maatregelen (bvb. kort geding, beslag,… ) en uitvoerende maatregelen (bvb. gedwongen uitvoering).
Betekeningen (door een deurwaarder) in het buitenland kunnen zeer duur zijn en heel wat tijd in beslag nemen. Het wordt eenvoudiger indien u deze betekeningen kan doen op een adres in België. Zo bespaart u heel wat tijd en geld!

Het Burgerlijk Wetboek geeft aan partijen de mogelijkheid om een woonplaats te kiezen. Een gekozen woonplaats is de woonplaats die bijzonder aangeduid is als geldend voor de uitvoering van een akte of rechtshandeling. Bijgevolg “kunnen de op die akte betrekking hebbende betekeningen, rechtsvorderingen en vervolgingen aan de overeengekomen woonplaats en voor de rechter van die woonplaats geschieden.

Partijen doen dit door een clausule van ‘keuze van woonplaats’ (ook ‘beding van woonstkeuze’ genoemd) op te nemen in de overeenkomst. Bij het opnemen van dergelijk beding in de overeenkomst beschikken partijen over volledige vrijheid. Zo kunnen partijen de gevolgen van de woonstkeuze uitbreiden (bvb niet enkel betekeningen, …. maar ook betaling) of beperken (bvb enkel rechtsvorderingen en vervolgingen met uitsluiting van betekeningen). Ook kunnen zij de elkaar verplichten om de woonstkeuze van de andere partij te respecteren. Dergelijke bepalingen moeten expliciet in de overeenkomst vermeld te worden.

Een beding van woonstkeuze kan ook gevolgen hebben met betrekking tot de bevoegdheid van de rechter. U zal immers veelal willen vermijden dat uw overeenkomst en de uitvoering ervan vallen onder het recht van uw buitenlandse medecontractant en de rechtbanken van het land van herkomst van uw buitenlandse medecontractant bevoegd zijn.
Het kan evenwel ook van belang zijn om een clausule omtrent de bevoegde rechtbank en toepasselijk recht in te lassen. Daardoor zullen de gevolgen van de woonstkeuze enkel spelen m.b.t. betekeningen,…. en niet m.b.t. de bevoegdheid van de rechter.

Wanneer u zaken doet met partijen die hun woonplaats (vestiging) in het buitenland hebben voorziet u best een ‘beding van woonstkeuze’ in uw overeenkomst, desgevallend met een bijkomend beding inzake territoriale bevoegdheid van de rechter.

Voor meer info of nadere uitwerking kan u contact opnemen met een SBB kantoor in uw buurt.

 

 

Freia

Freia

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.