Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwe btw-vrijstellingsregel voor zelfstandige groeperingen

Gepubliceerd op 17-01-17

Alle praktische modaliteiten op een rij

De btw-wetgeving voor zelfstandige groeperingen of kostendelende verenigingen was al een tijdje geleden aangepast, maar eind 2016 publiceerde de overheid een circulaire met alle praktische uitvoeringsmodaliteiten. We zetten de voorwaarden – waaronder een meldingsplicht voor 31 januari – voor u op een rij.

De kans is groot dat u als vrijeberoeper samenwerkt in een zogeheten ‘zelfstandige groepering’. Kosten delen is een van de belangrijkste drijfveren, vandaar ook de vroegere benaming ‘kostendelende vereniging’. Binnen zo’n samenwerkingsverband kunnen vrijberoepsbeoefenaars bijvoorbeeld gezamenlijk medische apparatuur aankopen, of samen investeren in een praktijkruimte of IT-infrastructuur.

Het principe van de btw-vrijstelling

Voor die zelfstandige groeperingen voorziet de wetgeving onder bepaalde voorwaarden een btw-vrijstelling. Concreet: samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaars die volledig of deels vrijgesteld zijn van btw – dokters, logopedisten, … – kunnen kosten doorrekenen aan hun leden zonder dat er btw moet worden aangerekend.

Deze vrijstelling werd sinds 1 juli 2016 gewijzigd. In een zogeheten circulaire stippelde de overheid eind vorig jaar nu de vernieuwde praktische modaliteiten uit. We zetten ze op een rij.

Onder 5 concrete voorwaarden:

(1) De leden werken duurzaam met elkaar samen. Let dus op bij eventuele vervangingscontracten.

(2) De leden oefenen hoofdzakelijk activiteiten uit die vrijgesteld zijn van btw of die niet-btw-plichtig zijn. Dat houdt in dat minstens 50% van de omzet binnen het samenwerkingsverband moet vrijgesteld zijn van btw. Voorbeeld: u werkt als arts mee aan klinische studies, dus u genereert met uw activiteiten zowel vrijgestelde (verzorging van de patiënt) als btw-belaste omzet (onderzoek). Mogelijk kunt u genieten van een bijzondere btw-regeling voor klinische studies, waardoor u geen btw dient aan te rekenen op dit deel van uw omzet. Toch wordt u beschouwd als een ‘gemengde btw-plichtige’. Maar zolang uw omzet uit verzorging van patiënten goed is voor minstens de helft van uw omzet, levert dit geen probleem op.

(3) Er mogen alleen diensten – geen goederen – worden doorgerekend die de leden nodig hebben om hun beroepsactiviteit uit te oefenen. Bijvoorbeeld: het gebruik van een scanner, gemeenschappelijke IT-infrastructuur, het delen van een praktijkruimte …

(4) De vergoeding die elk lid daarvoor betaalt mag enkel de terugbetaling vertegenwoordigen van zijn aandeel in de totale kost. Met andere woorden: de groepering mag geen winstoogmerk hebben. Stel dat er op het einde van het jaar toch nog een tegoed staat op de rekening van groepering, dan mag dat enkel worden gebruikt om toekomstige kosten mee te betalen. Ook moeten alle leden inzage krijgen in de kostenafrekening.

(5) De toepassing van de btw-vrijstelling mag niet tot concurrentieverstoring leiden.

Voor deze juridische structuren:

(1) Maatschappen en kostenassociaties

In een kostenassociatie is de samenwerkingsovereenkomst letterlijk beperkt tot het delen van kosten. Elk lid int dus nog steeds zijn eigen ereloon. Bij een maatschap, daarentegen, worden zowel kosten als inkomsten gedeeld. Elk lid krijgt zijn deel van de inkomsten na aftrek van de kosten.

(2) Middelenvennootschappen

In tegenstelling tot een maatschap oefent een middelenvennootschap zelf geen vrijgestelde (para)medische activiteiten uit. De vennootschap doet de aankoop van de infrastructuur (onroerend goed en/of inrichting zoals meubilair en machines) en eventueel ook bijkomende services (internet, telefoon, secretaresse, klein materieel …), om ze vervolgens aan te bieden – en door te rekenen – aan de leden.

Opgelet: ‘verticale samenwerkingen’ uitgesloten

Bij een verticale samenwerking vraagt doorgaans één beroepsbeoefenaar een bijdrage aan de collega’s met wie hij samenwerkt. Soms wordt dit verantwoord door kosten, in andere gevallen is dit een vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur (praktijkruimte, machines …) en/of cliënteel. Deze bijdrage kan gebaseerd zijn op een gedetailleerde kostenafrekening of een andere verdeelsleutel (zoals bijvoorbeeld een vast of variabel percentage van de inkomsten). Een dergelijke samenwerkingsvorm wordt niet als een zelfstandige groepering beschouwd. Er moet dus btw worden aangerekend. Wel kan worden bekeken of er eventueel een andere vorm van btw-vrijstelling mogelijk is, zoals de vrijstelling voor kleine ondernemers of onroerende verhuur. Elke situatie is verschillend en dient individueel onderzocht te worden.

Belangrijk: meldingsplicht voor 31 januari

Komt uw samenwerkingsverband in aanmerking voor de btw-vrijstelling? Dan moet u zich ten laatste op 31 januari aanmelden bij uw lokale btw-controle met een ledenlijst, een omschrijving van de activiteiten van elk lid een kopie van de samenwerkingsovereenkomst. Nieuwe groeperingen krijgen tot één maand na de oprichtingsdatum om dit in orde te brengen. In geval van laattijdige melding kan een boete worden aangerekend.

In elk geval is het raadzaam om contact op te nemen met uw adviseur. Die kan samen met u nagaan of uw specifieke samenwerkingsverband voldoet aan de voorwaarden, of welke formaliteiten eventueel nog in orde gebracht moeten worden gebracht. Is de nieuwe wetgeving niet van toepassing in uw specifieke situatie, dan kan uw adviseur samen met u bekijken of er andere pistes zijn voor een btw-vrijstelling.

 

(Red.: Op 31/1/2017 heeft de FOD Financiën bekend gemaakt dat er uitstel komt tot 31/03/2017).

 

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.