Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Gewijzigde plaatsbepalingsregels vanaf 2015 voor btw-plichtigen die telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten aanbieden

Gepubliceerd op 15-09-14

Ondernemers die telecomdiensten verrichten voor niet-btw-plichtigen (particulieren), worden vanaf 1 januari 2015 geconfronteerd met gewijzigde btw-plaatsbepalingsregels. Men zal via de zogenaamde Mini One Stop Shop (MOSS) zijn btw-formaliteiten kunnen vervullen.

Indien u een aanbieder bent van elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisieomroepdiensten maakt u momenteel uw facturen op met Belgische btw, tenminste indien uw klant een particulier is en is gevestigd binnen de Europese Unie. U bent namelijk btw verschuldigd in het land waar u als dienstverlener gevestigd bent. Vanaf 2015 zal u echter btw verschuldigd zijn in het land waar uw afnemer woont, met alle gevolgen vandien.

Over welke diensten gaat het?

Dienstverrichters die elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisieomroepdiensten verrichten, zullen moeten bekijken in welke mate de gewijzigde plaatsbepalingsregels hun facturatie zullen beïnvloeden.

Met elektronische diensten wordt bedoeld de diensten die over het internet worden verleend en die wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn, slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht. We denken hier bijvoorbeeld aan de levering van software via internet en de wijzigingen of bijwerkingen ervan, aan hosting van websites, toegang tot of downloaden van fotografische afbeeldingen of screensavers, toegang tot of downloaden van muziek op computers en mobiele telefoons.

Als voorbeeld van telecommunicatiediensten wordt gedacht aan het verlenen van toegang tot internet, voicemail,...  Als radio- en televisieomroepdiensten wordt beschouwd het leveren van audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio en televisieprogramma's.

Wat wijzigt er?

Vanaf 1 januari 2015 zal de plaats van de hierboven vermelde diensten, tenminste indien ze worden verstrekt aan niet btw-plichtigen, de plaats zijn waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Tot en met 31 december 2014 is de plaats van de dienst daar waar de dienstverrichter is gevestigd of - wanneer de afnemer buiten de EU is gevestigd - waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Dit betekent concreet dat indien u software verkoopt via uw website en u heeft een Franse klant/particulier, u tot eind 2014 Belgische btw moet aanrekenen op de factuur. Vanaf 1 januari 2015, zal de dienst echter in Frankrijk belastbaar zijn en zal u dan ook Franse btw moeten aanrekenen.

Gevolgen

Deze gewijzigde plaatsbepalingsregels hebben dan ook tot gevolg dat u buitenlandse btw moet aanrekenen aan uw klanten. Concreet heeft u dan ook de keuze ofwel om u te registreren in elke lidstaat waar een particuliere afnemer is gevestigd ofwel om te opteren voor het zogenaamde "Mini One Stop Shop" (MOSS)- systeem. Dit laatste houdt in dat u via MOSS aangifte doet in België van alle belastbare handelingen in de lidstaten waar u niet gevestigd bent. Via uw gewone btw-aangifte blijft u de belastbare handelingen die u in België verricht verder aangeven.

De MOSS-regeling is een administratieve vereenvoudiging, aangezien u zich niet in elke lidstaat waar een particuliere afnemer is gevestigd moet registreren en daar btw-aangiften moet indienen. U moet zich slechts eenmaal registreren via de eigen lidstaat en u moet slechts per kwartaal één btw-aangifte indienen (en btw betalen) over de uitgevoerde dienstprestaties gelokaliseerd in de verschillende lidstaten. De bedragen worden door de Belgische administratie overgemaakt aan de verschillende lidstaten. Uiteraard moet daarnaast nog steeds een "gewone" btw-aangifte worden ingediend.

Binnen welke termijn?

U kan zich vanaf 1 oktober 2014 registreren in de MOSS-module (via INTERVAT) om vervolgens vanaf 1 januari 2015 via deze module MOSS-aangiften in te dienen. De eerste MOSS-aangifte zal dan ten laatste op 20 april 2015 moeten worden ingediend.
Wat met professionele afnemers?

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om elektronische diensten, telecommunicatie diensten, radio en televisieomroepdiensten voor buitenlandse particulieren. Is uw afnemer een buitenlandse btw-plichtige (B2B-context), blijft de plaatsbepalingsregel ongewijzigd. De dienst is dan belastbaar waar de afnemer is gevestigd en aangezien de afnemer een btw-plichtige is, is hij ook gehouden de btw in zijn lidstaat te voldoen. U moet dan een factuur opmaken zonder btw, met de vermelding "btw verlegd". Deze handelingen worden in de "gewone" btw-aangifte opgenomen.

 

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.