Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Exploitatievennootschap in eigen naam of met managementvennootschap?

Gepubliceerd op 06-09-17

Stel: u wil gemeenschappelijke activiteiten met andere ondernemers samenbrengen in een nieuwe vennootschap. Wie houdt de aandelen dan aan in deze exploitatievennootschap: de privépersonen of de individuele (management)vennootschappen? Die keuze hangt af van de context en factoren op het vlak van financiering, optimalisatie en successie. Bovendien hangen aan beide opties verreikende fiscale gevolgen vast.

Een nieuw opgerichte exploitatievennootschap vormt vaak de basis voor gemeenschappelijke activiteiten van ondernemers, die op hun beurt meestal een (e)bvba als managementvennootschap hebben.

Ruwweg zijn twee scenario’s mogelijk. Ofwel staat de exploitatievennootschap ‘naast’ de bestaande bvba’s en zijn de privépersonen de aandeelhouders. Ofwel komt de nieuwe vennootschap ‘onder’ de bvba’s, en houden die laatste de aandelen aan. Samen met uw accountant kiest u het ideale scenario aan de hand van deze factoren.

1. Percentage van aandelen

Als de aandelen van uw exploitatievennootschap voor meer dan 50% toebehoren aan vennootschappen, betaalt u het standaardtarief van de vennootschapsbelasting: 29% in 2018 (maar dalend naar 25% in 2020). Anders gezegd: als vennootschappen de meerderheid van de aandelen hebben, kan uw exploitatievennootschap niet genieten van het verlaagde tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro.

In dat geval riskeert u bovendien dat uw eigen managementvennootschap geen gebruik meer kan maken van het verlaagde tarief. Dat is het geval als de waarde van de aandelen die de vennootschap aanhoudt groter is dan 50% van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte fiscale kapitaal (of dat kapitaal verhoogd met de belaste reserves en meerwaarden). Er is wel een uitzondering voor participaties van meer dan 75%.

2. Uitkering van dividenden

Wil u op termijn dividenden uitkeren met uw exploitatievennootschap? Dan speelt een extra factor mee. Dividenden aan natuurlijke personen worden namelijk standaard belast aan 30% roerende voorheffing. Daar zijn echter enkele uitzonderingen op zoals de liquidatiereserves.

Houden de vennootschappen zelf de aandelen aan, dan speelt de roerende voorheffing minder een rol. Er is namelijk een vrijstelling als uw vennootschap minimaal 10% van de aandelen bezit, in een ononderbroken periode van minstens 1 jaar.

De vennootschap betaalt slechts op een heel beperkt deel van het ontvangen dividend vennootschapsbelasting.

3. Belastingen op meerwaarden na verkoop

Houdt u de aandelen op uw eigen naam bij en verkoopt u ze later, dan betaalt u er volgens de huidige wetgevingen geen belastingen op. Bij verkopende vennootschappen geldt die vrijstelling enkel voor KMO ondernemingen én als de verkoop na 1 jaar plaatsvindt. Bovendien zijn hier nog verdere hervormingen gepland, die meer voorwaarden zullen opleggen om meerwaardebelasting te vermijden. 

 

Samengevat: de interessantste aandeelhouderstructuur hangt af van uw financiële situatie en van uw toekomstplannen. Overweegt u om een exploitatievennootschap op te richten, neem dan snel contact op met een SBB-adviseur in uw buurt. Samen bekijken we welke optie voor u het meest geschikt is.

Chantal

Chantal

productmanager accountancy en fiscaliteit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.