Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Een eigen waterwinning als drinkwater - kwaliteitscontrole

Gepubliceerd op 04-11-14

Wie grondwater (putwater) gebruikt als drinkwater, moet dat water regelmatig laten controleren. Putwater is namelijk veel kwetsbaarder voor verontreiniging dan leidingwater. Zelfs als het water lekker smaakt, en helder, kleur- en geurloos is, dan nog kan het zijn dat het niet drinkbaar is. De VMM heeft nu richtlijnen opgesteld voor putwatercontrole bij eigen waterwinners.

Putwater kan vervuild zijn door scheikundige stoffen of door micro-organismen zoals bacteriën. Dit kan zorgen voor gezondheidseffecten, op korte (bv. maag-darmontstekingen) of op lange termijn. De oorzaak van scheikundige verontreiniging kan zowel natuurlijk zijn, waarbij stoffen vrijkomen uit bepaalde afzettingen en gesteenten (bv. fluor, boor, arseen) als niet-natuurlijk zijn. Voorbeelden van niet-natuurlijke vervuiling zijn vervuiling uit de landbouw en de industrie, maar ook lekkende stookolietanks, lekkende riolering, beerputten kunnen oorzaak zijn van verontreinigingen en/of van besmetting. Ook de constructie van de put en/of het materiaal van de gebruikte leidingen of pompen kan aanleiding geven tot gezondheidskundig relevante problemen (bv. potentieel ziekmakende bacteriën, lood).

Wie putwater wil gebruiken als drinkwater, laat het best regelmatig controleren. De eigen waterwinner staat zelf in voor deze controle van de kwaliteit van het putwater. Wie niet kan aansluiten op het waternet, heeft recht op een gratis analyse.

Audit en controle

Bij de opstart van een eigen waterwinning voor drinkwater is een volledige auditcontrole verplicht. Nadien moet je die om de 10 jaar herhalen. De resultaten worden voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, die advies geven over de kwaliteit.

 Maar ook als uit de controle blijkt dat het putwater op dat moment drinkbaar is, kan je het water beter jaarlijks laten testen op een beperkt aantal parameters. Het kan steeds verontreinigd raken. Zeker ondiepe putten zijn onderhevig aan schommelingen in kwaliteit of echte kwaliteitsveranderingen ten gevolge van een ander landgebruik, een lokale verontreiniging, ...

Erkende labo's

Wie niet kan aansluiten op het openbare netwerk in Vlaanderen, en grondwater wil gebruiken als drinkwater, kan jaarlijks een gratis wateranalyse aanvragen bij het laboratorium van de VMM. In de andere gevallen kan je een beroep doen op een ander erkend labo, erkend is voor drinkwateranalyses. De lijst met erkende laboratoria voor wateranalyse vind je op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Beoordeling kwaliteit

Meestal toetst het laboratorium reeds de resultaten aan de wettelijke kwaliteitseisen en geeft het aan voor welke parameters je putwater niet voldoet. Wanneer blijkt dat je putwater niet voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor de parameters, is het nuttig een bijkomend advies te vragen. Voor een advies over de analyseresultaten van je putwater kan je terecht bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM.

 

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.