Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Definitieve regels in verband met btw-voorschotfacturen toch nog even uitgesteld

Gepubliceerd op 02-01-15

De regels in verband met de "opeisbaarheid" van btw bepalen wanneer de uitgereikte en ontvangen facturen in de btw-aangifte mogen worden opgenomen. Gezien de praktische moeilijkheden die deze nieuwe regels met zich meebrengen, heeft de btw-administratie echter voorzien in specifieke toleranties, meer bepaald met betrekking tot voorschotfacturaties. De nieuwe regeling moesten normaal gezien vanaf 1 januari 2015 definitief in werking treden, maar werden nu uitgesteld tot en met 30 juni 2015.

De regeling met betrekking tot de opeisbaarheid houdt in dat de btw op voorschotfacturen niet meer verschuldigd is (moet worden doorgestort aan de schatkist) tot wanneer de leverancier of dienstverrichter de betaling ervan heeft ontvangen of wanneer het belastbaar feit heeft plaatsgevonden (levering of voltooiing van de dienstprestatie). 

Het feit dat men zich voor wat betreft de opeisbaarheid van de btw dan ook niet meer op de factuurdatum mag baseren is van belang om te bepalen in welke btw-aangifte de factuur moet worden opgenomen, maar ook via welke btw-aangifte de btw op de aankoopfactuur ten vroegste mag worden teruggevraagd. De btw-administratie heeft hierbij wel voorzien in bepaalde toleranties die de praktische uitwerking van de nieuwe regeling eenvoudiger moet maken. In een vorige bijdrage werd deze definitieve regeling in verband met de facturatie en de opeisbaarheid van de btw in het kader van voorschotfacturatie uiteengezet. Deze regeling zou normaal gezien definitief van kracht worden vanaf 1 januari 2015. 

Samenvattend komt deze regeling erop neer dat in hoofde van de leverancier of dienstverrichter de factuur nog steeds (te vroeg) mag worden opgenomen in de btw-aangifte die overeenstemt met de factuurdatum. Hij mag er uiteraard wel voor opteren om de factuur te rapporteren in de btw-aangifte met betrekking tot de periode waarin hij de betaling heeft ontvangen of waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden. 

In hoofde van de ontvanger is er eveneens een recht op aftrek van btw in de btw-aangifte waarop de factuurdatum betrekking heeft, zelfs wanneer het belastbaar feit of de betaling nog niet heeft plaatsgevonden. Maar, de klant moet wel rekening houden met een ‘windowperiode’ van drie maanden. Gedurende deze periode moet het belastbaar feit (levering of voltooiing van de dienstprestatie) plaatsvinden of moet de betaling van de voorschotfactuur gebeuren. Kort gezegd, moet de btw ‘opeisbaar’ geworden zijn. Kan dit bewijs in deze drie maanden niet geleverd worden, zal de klant de in aftrek genomen btw wederom moeten terugstorten via rooster 61 van de btw-aangifte. 

Voor leveringen of dienstprestaties die gefactureerd moeten worden zonder btw, dus onder de verlegging van heffing, gelden gelijkaardige toleranties. 

Voor de intracommunautaire transacties bestaan er wegens het grensoverschrijdend karakter echter geen specifieke toleranties in hoofde van de leverancier of dienstverrichter. In hoofde van de klant wordt er wel toegestaan om de intracommunautaire verwervingen (aankoop van goederen in een andere EU-lidstaat) op te nemen in de btw-aangifte voor de maand/kwartaal waarin de (voorschot)factuur wordt uitgereikt. 

Het feit dat de btw-belastingplichtigen zich niet meer mogen baseren op de factuurdatum om de rapportering in de btw-aangifte te bepalen, brengt toch wat praktische moeilijkheden met zich mee. De softwareleveranciers moeten hun boekhoudprogramma’s in die zin aanpassen. Vandaar dat de btw-administratie heeft aangekondigd dat ze soepel zullen optreden tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2015 voor belastingplichtigen die last ondervinden om hun computersystemen aan te passen aan de nieuwe regeling. Er zal dan ook nog worden toegestaan dat men zich voor de rapporteren in de btw-aangifte zal baseren op de factuurdatum.

 

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.