Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

De sociale bijdragen voor startende zelfstandigen vanaf 2017

Gepubliceerd op 27-07-17

Sociale zekerheid is een uitgebreid stelsel in België, en dat heeft zijn prijs. Ongeveer een vijfde van je belastbaar inkomen verzekert je onder meer van kinderbijslag, gezondheidszorg, uitkering bij ziekte en pensioen. Maar aan wie en wanneer moet je deze bijdragen betalen? En vooral: waar moet je als starter rekening mee houden?

Bij werknemers wordt maandelijks automatisch een sociale bijdrage van hun loon afgetrokken. Als zelfstandige moet je zelf aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vóór de start van je onderneming. Vervolgens betaal je aan je fonds elke drie maanden de sociale bijdrage, berekend op basis van je inkomen.

Waarom betaal je die sociale bijdragen? Het antwoord vind je in onze startersgids.


Tussen de 702,21 en 4098,39 euro per kwartaal

Als zelfstandige betaal je in hoofdberoep 20,5% van je belastbaar inkomen, het nettoloon dat je overhoudt na aftrek van beroepskosten. Daarbovenop komt nog een administratiekost van 3,05 tot 4,25%, afhankelijk van je sociaal verzekeringsfonds. Kies dus zorgvuldig met welke organisatie je in zee gaat. 

Er is een minimum- en maximumbijdrage:

  • Verdien je jaarlijks minder dan 13.296,25 euro, dan betaal je een minimumbijdrage van 702,21 euro per kwartaal.
  • Verdien je jaarlijks meer dan 84.612,53 euro, dan betaal je een maximumbijdrage van 4.098,39 euro per kwartaal.

Deze bedragen zijn inclusief de laagste administratiekost van 3,05% en wijzigen jaarlijks op basis van de index.

Voorlopige bijdragen en regularisatie

Het duurt altijd een hele poos voor je sociaal verzekeringsfonds je definitieve inkomen van een bepaald jaar weet. Daarom betaal je een voorlopige bijdrage, die wordt berekend op je inkomen van drie jaar geleden. Twee jaar na het betalen van het voorschot is het duidelijk hoeveel je effectief verdiende. Bij deze regularisatie krijg je geld terug of draag je het verschil bij tot de rekening klopt.

Bijvoorbeeld: in 2014 verdiende je 30.000 euro. In 2017 betaal je ongeveer 1.600 euro sociale bijdragen per kwartaal. Als blijkt in 2019 dat je 50.000 verdiende in 2017, dan zal je moeten bijbetalen tot 2.700 euro per kwartaal.


Starters betalen het minimum

Als starter heb je natuurlijk nog geen inkomsten om het voorschot op te baseren. Daarom betaal je de eerste drie jaar de minimumbijdrage van 702,21 euro per kwartaal.

 

Opgelet!

Het eerste jaar als zelfstandige kan er sprake zijn van een ‘proratisering’. Dat is het geval als je niet start in het eerste kwartaal van het jaar. Je netto inkomen zal dan omgerekend worden naar een inkomen op jaarbasis. Een voorbeeldje ter verduidelijking:

Je start op 20/04/2017 als zelfstandige. Je netto belastbaar inkomen bedraagt 25.000 euro. Het geproratiseerd inkomen bedraagt 33.000 euro: 25.000 euro/3 (= 3 kwartalen activiteit als zelfstandige) x 4. Je bijdragen voor het 2de, 3de en 4de kwartaal 2017 worden berekend op een inkomen van 33.000 euro.

Enkel wanneer je een laag inkomen geniet en bij de proratisering niet boven de minimumdrempel uitkomt, ga je inderdaad maar de minimumbijdragen betalen voor de kwartalen van aansluiting.

 

Als starter heb je recht op een kwartaal uitstel voor de betaling van je eerste twee kwartalen. Dit voordeel geldt alleen als je je tijdig hebt aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, dus ten laatste vóór de start van je activiteit.

Je voorlopige bijdrage verhogen of verlagen

Als je vermoedt dat je meer of minder zal verdienen dan drie jaar geleden, kan je je voorlopige bijdragen aanpassen. Verlagen kan enkel met een objectief aantoonbare reden zoals ziekte of werken in de straat. Het is ook enkel mogelijk als je verlaagde inkomen minder bedraagt dan 26.592,49 euro.

Ook verhogen kan. Het voordeel: die verhoging is een aftrekpost op je belastingbrief.

Zelfstandige in bijberoep en uitzonderingen

Voor zelfstandigen in bijberoep zijn er andere regels en bedragen. Je kan alleen zelfstandige in bijberoep worden als je naast je zelfstandige activiteit ook nog als werknemer in loondienst werkt:

  • Als arbeider of bediende werk je minstens de helft van het aantal uren van een voltijds contract. Hoeveel uren dat is, kun je opzoeken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of, als er geen cao is, in het paritair comité voor de sector.
  • Als ambtenaar werk je ten minste de helft van het aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking die loopt over ten minste 8 maanden of 200 dagen per jaar.
  • Sta je in het onderwijs dan moet je in geval van een vaste benoeming minstens 6/10 van een volledig uurrooster werken of 5/10 als contractueel.

In hoofdberoep is altijd de minimumbijdrage van 702,21 euro verschuldigd, ook al is je inkomen heel laag. Onder bepaalde voorwaarden kan je daaraan verhelpen door je hoofdberoep te laten ‘gelijkstellen met een bijberoep’. Dat kan voor gehuwde zelfstandigen, weduwen en weduwnaars, bepaalde statutaire leerkrachten en bepaalde politici. Doe in dit geval steeds navraag bij je adviseur of sociaal verzekeringsfonds.

Ben je student, jonger dan 25 jaar en ontvang je kinderbijslag? In dat geval kan je het statuut van student-zelfstandige aanvragen en geniet je eveneens van een gunstige bijdrageregeling.
 

Benieuwd welke kosten je sociale verzekering indekt? In onze startersgids vind je een helder overzicht. Met specifieke vragen over je sociale bijdrage kan je terecht bij je startersadviseur.

Nathalie

Nathalie

starterscoördinator

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.