Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De plaatsbepalingsregels voor goederenvervoer wijzigen (deels)

Gepubliceerd op 08-06-18

Transportdiensten voor btw-plichtige afnemers vinden plaats onder de algemene B2B-hoofdregel. Concreet betekent dit dat er btw moet worden betaald in de lidstaat waar de ontvanger is gevestigd. Wanneer we veronderstellen dat het transportbedrijf een Belgisch bedrijf is, betekent dit het volgende:

- Ontvanger is in België gevestigd: factuur met Belgische btw
- Ontvanger is in een andere lidstaat of buiten de EU gevestigd: factuur met btw verlegd

Waar het transport fysiek plaatsvindt is eigenlijk niet relevant, binnen een btw-context.

Use-and-enjoyment rules – “werkelijk gebruik”

Btw zou btw niet zijn moesten er geen uitzonderingen worden voorzien. Ook hier is dit het geval. Op de algemene regel onder punt 1 zijn er dan ook twee uitzonderingen voorzien.

1. Voor goederenvervoer volledig buiten de EU

Wanneer op basis van de algemene B2B-hoofdregel de plaats van de dienst België is (de ontvanger is een Belgische btw-plichtige), maar het volledige traject (vb NIET vervoer van Italië naar Zwitserland) plaatsvindt buiten de Europese Unie, moet er toch geen Belgische btw op de factuur worden aangerekend. De factuur kan vermelden: “Dienst buiten België” en komt in rooster 47 van de btw-aangifte van de vervoerder. Deze uitzondering bestond al langer.

2. Voor goederenvervoer volledig binnen de EU

Deze uitzondering is nieuw. Wanneer op basis van de B2B-hoofdregel de plaats van de dienst buiten de EU is (ontvanger is Amerikaan, ...), maar het volledige traject vindt plaats in België, is de plaats van de dienst wel degelijk België is.

Opgelet, dit betekent niet automatisch dat er ook Belgische btw verschuldigd is. Wanneer we tot de conclusie zijn gekomen dat de plaats van de dienst België is, moeten we nog kijken of België een specifieke btw-vrijstelling voorziet: artikel 41§1 Wbtw voorziet o.a. in een btw-vrijstelling voor diensten die rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoer van goederen of voor invoer van goederen. In dit laatste geval moet de waarde van het transport opgenomen zijn op de maatstaf van invoer op het invoerdocument. Dit moet de vervoerder natuurlijk kunnen bewijzen.

3. Om welke diensten gaat het concreet

Het gaat om goederenvervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (wagen, vrachtwagen, boot, vliegtuig, …), dus geen personenvervoer. Ook diensten die met het vervoer samengaan vallen hieronder. We denken dan aan het laden en lossen, wegen, meten, peilen, opmaken van rapporten en getuigschriften, verpakken en ompakken of uitpakken, klasseren en sorteren op voorwaarde dat ze rechtstreeks betrekking hebben op de vervoerde goederen en rechtstreeks verband houden met het vervoer.

4. Overzicht

Plaats waar de belastingplichtige ontvanger is gevestigd Traject van het goederenvervoer Use and enjoyment-regel van toepassing? Plaats van de dienst
In België Integraal buiten de Gemeenschap Ja Niet België
Buiten de Gemeenschap Integraal in België Ja In België

5. Toepassingen

Plaats van vertrek vervoer Plaats van aankomst vervoer

Plaats van de dienst
Ontvanger in Luik

Ontvanger in Bern
Luik Aalst In België (B2B-hoofdregel) In België (werkelijk gebruik)
Luik Bern In België (B2B-hoofdregel) Buiten de EU (B2B-hoofdregel)
Bern Luik In België (B2B-hoofdregel), opletten voor vrijstellingsregeling Buiten de EU (B2B-hoofdregel)
Zürich Bern Buiten de EU (werkelijk gebruik) Buiten de EU (B2B-hoofdregel)
Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.