Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De inwerking van de witte kassa in de horeca wordt voorlopig niet belet door het advies van de Raad van State (1)

Gepubliceerd op 07-09-15

De auditeur van de Raad van State heeft het standpunt ingenomen dat de regelgeving omtrent de invoering van de witte kassa in de horeca deels ongrondwettig is. Deze regeling werd aangevochten door Horeca Limburg en Horeca Vlaanderen. De bevoegde Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt heeft ondertussen laten weten dat de regeling voorlopig toch behouden blijft.

10%-drempel

Het Koninklijk Besluit van 15 december 2013 stelt dat van zodra men een zogenaamde "regelmatige maaltijdverschaffer" is, men een geregistreerde kassa moet gebruiken in zijn horeca-zaak.

De btw-administratie heeft verder verduidelijkt dat men als "regelmatige maaltijdverschaffer" wordt beschouwd van zodra de omzet uit 10% of meer bestaat uit het verschaffen van maaltijden (dranken worden hiervan uitgesloten) voor verbruik te plaatse. De niche waarin men werkzaam is (brasserie, feestzaal, frituur, broodjeszaak,...) is hiervoor irrelevant. Wat telt is het verschaffen van maaltijden (restaurant- en cateringdiensten onderworpen aan 12%).

Had men in 2014 deze 10%-drempel bereikt, was er geen ontsnappen meer aan en moest men zich kenbaar maken op de website van de FOD Financiën. Na voltooiing van de registratieprocedure werd een datum meegedeeld waartegen de kassa effectief in werking moet zijn. Deze datum kan zijn 30 juni, 30 september of 31 december 2015. Pas vanaf 1 januari 2016 zal de btw-administratie echter boetes opleggen wanneer men niet in lijn is met de GKS-reglementering.

Dit betekent dat wanneer men de 10%-drempel niet of net niet heeft bereikt, men geen geregistreerde kassa moet hebben. Jaarlijks moet wel de berekening worden gemaakt op basis van de omzet van het jaar voordien. Wordt dan toch de 10%-drempel bereikt, moet men alsnog een geregistreerde kassa hebben.

Eens men de 10%-drempel heeft bereikt, moet men met een geregistreerde kassa blijven, zelfs indien men de jaren daarna onder deze drempel blijft. Pas wanneer de horeca-activiteit definitief wordt stopgezet, mag men de geregistreerde kassa wegdoen.

10%-drempel is ongrondwettig

Horeca Vlaanderen en Horeca Limburg zijn naar de Raad van State getrokken met het standpunt dat de invoering van het geregistreerde kassasysteem ongrondwettig is. De reden hiervoor is dat de 10%-drempel een voorwaarde is die niet in de wet is ingeschreven en de btw-administratie hiervoor geen bevoegdheid zou hebben om de regel als dusdanig vast te stellen.

Deze drempel zou leiden tot willekeur en zou dan ook een schending zijn van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

De auditeur van de Raad van State gaat akkoord met dit standpunt. Het genoemde KB legt de verplichting om een geregistreerde kassa te gebruiken op aan de exploitant van een inrichting “waar regelmatig maaltijden worden verbruikt” en aan de traiteur “die regelmatig cateringdiensten verricht”. De auditeur is van mening dat dit criterium niet voldoende duidelijk en objectief is omdat het begrip "regelmatig" op verschillende manieren kan worden ingevuld en het daarom grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt. Bovendien heeft de administratie niet de bevoegdheid om dit begrip in te "vullen" door middel van de 10%-drempel.

Hij heeft dan ook geadviseerd het bewuste KB te vernietigen.

Dit advies betekent echter niet dat dit het ook het standpunt is van de Raad van State, hoewel deze meestal het advies van de auditeur volgt. Het is dan ook nog wachten op het definitieve arrest van de Raad van State.

Gevolg voor de horeca-uitbaters met betrekking tot de installatie

Ondertussen werd op de website van de Overheidsdienst Financiën bevestigd dat voor horeca-ondernemers die momenteel onder de GKS-reglementering vallen, de GKS-verplichtingen van toepassing blijven. Voor hen blijft ook de vooropgestelde timing voor de invoering van de geregistreerde kassa ongewijzigd, namelijk op 1 januari 2016. De berichtgeving over het advies van de auditeur bij de Raad van State tot vernietiging van het Koninklijk Besluit van 15 december 2013 verandert daar niets aan.

Voorlopig wijzigt er niets qua timing en niets qua inhoud van de regelgeving omtrent de witte kassa. Horeca Vlaanderen is wel vragende partij voor snel overleg met de minister van Financiën om het advies te evalueren.

Wordt vervolgd....

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.